Hľadaj

Emblém vyjadrujúci tému synodálneho procesu, začatého na úrovni diecéz v októbri 2021 Emblém vyjadrujúci tému synodálneho procesu, začatého na úrovni diecéz v októbri 2021 

Pozvanie k modlitbe za jednotu kresťanov v kontexte synody

Zajtra sa začína týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorému bude tradične venovaných osem dní - od utorka 18. januára do utorka 25. januára. Tento rok ho Katolícka cirkev prežíva v kontexte prebiehajúceho synodálneho procesu a vatikánske úrady dali k dispozícii aj osobitnú modlitbu.

Tohtoročná téma ekumenického týždňa znie „Videli sme na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť“ (Mt 2,2) a spoločne ju vybrali kresťania Blízkeho východu, združení v miestnej Rade cirkví so sídlom v Bejrúte v Libanone. Keďže celá Katolícka cirkev momentálne prežíva synodálny proces, generálny sekretariát Synody biskupov a Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov spoločne ponúkli k téme aj nasledujúcu osobitnú modlitbu, ktorú možno pripojiť k ostatným úmyslom v už existujúcich materiáloch:

Nebeský Otče,

tak ako mudrci putovali do Betlehema vedení hviezdou, tvojím nebeským svetlom, veď Katolícku cirkev, aby kráčala spolu so všetkými kresťanmi v tomto čase synody.

Tak ako boli mudrci zjednotení vo svojom uctievaní Krista, veď nás bližšie k svojmu Synovi a otvor naše poklady vo výmene darov, aby sme sa stali znamením tej jednoty, po ktorej Boh túži pre svoju Cirkev a celé stvorenie.

O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána.

Amen.

Generálny sekretár Synody biskupov kardinál Mario Grech a predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch dnes publikovaným pozvaním k uvedenej modlitbe nadviazali na svoj predchádzajúci spoločný list, adresovaný všetkým biskupom zodpovedným za ekumenizmus. V liste z 28. októbra 2021 pripomenuli, že „synodalita aj ekumenizmus sú procesy spoločného kráčania“ a ponúkli návrhy na rozvíjanie ekumenického rozmeru synodálneho procesu v miestnych cirkvách. Ako píšu, „podobne ako mudrci, aj kresťania putujú spoločne (synodos) vedení tým istým nebeským svetlom a stretávajú sa s tou istou svetskou temnotou. Aj oni sú povolaní spoločne sa klaňať Ježišovi a otvárať svoje poklady.“

Pápež František pozval veriacich k účasti

K účasti na duchovnom podujatí, ktorého historické počiatky siahajú do roku 1908 v USA, pozval Svätý Otec František veriacich včera pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána týmito slovami:

„Od 18. do 25. januára sa bude konať Týždeň modlitieb 

za jednotu kresťanov, ktorý tento rok chce odzrkadliť skúsenosť mudrcov, ktorí prišli z Východu do Betlehema, aby si uctili Mesiáša-Kráľa.

Aj my kresťania, v rozmanitosti našich konfesií a tradícií, sme pútnikmi na ceste k plnej jednote a k cieľu sa približujeme tým viac, ako upierame svoj pohľad na Ježiša, nášho jediného Pána.

Počas Týždňa modlitieb obetujme za jednotu kresťanov aj svoje námahy a utrpenia.“

Delegácia z Fínska a časopis zo Svätej zeme

V pondelok 17. januára dopoludnia prijal pápež František ekumenickú delegáciu z Fínska, ktorá prichádza do Vatikánu každoročne na sviatok sv. Henricha. Svätý Otec pri tejto príležitosti poukázal aj na zatiaľ ešte vzdialené výročia, ktoré budú príležitosťou pre upevňovanie cesty k jednote kresťanov: 1700. výročie Nicejského koncilu v roku 2025 a 500-ročnicu Augsburského vyznania v roku 2030.

V súvislosti s tým, že tohtoročnú tému pripravili kresťania Blízkeho východu stojí za zmienku aj skutočnosť, že pápež František v deň pred začiatkom ekumenického týždňa prijme delegáciu z Kustódie Svätej zeme, tvorenú členmi redakcie časopisu La Terra Santa (Svätá zem), v sprievode pátra Francesca Pattona, kustóda Svätej zeme. Časopis zameraný na udržiavanie kontaktu kresťanov na celom svete s posvätnými miestami kresťanstva má za sebou už sto rokov existencie.

Záver v Bazilike sv. Pavla

Pápež František sa v Ríme osobne zúčastní na závere modlitbového týždňa. Na sviatok Obrátenia sv. Pavla v utorok 25. januára bude o 17.30 v Bazilike sv. Pavla za hradbami predsedať sláveniu druhých vešpier.

Minulý rok, keď na podobnom slávení zo zdravotných dôvodov nemohol byť prítomný, ho zastúpil predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch.

Týždeň modlitieb na Slovensku

Materiály k ekumenickému týždňu, ktoré spoločne pripravili Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví, sú dostupné v slovenskom preklade, ktorý zabezpečila Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku a Ekumenická rada cirkví.

Na Slovensku bude ústredné modlitbové podujatie v nedeľu 23. januára o 10. hodine v Evanjelickom Novom kostole na Legionárskej ulici v Bratislave. Na ekumenickej bohoslužbe sa zúčastnia zástupcovia kresťanských cirkví združených v Ekumenickej rade cirkví na Slovensku a predstavitelia verejného života.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

17 januára 2022, 11:12