Hľadaj

Sagrada Familia v Barcelone: Nová hviezda na Veži Panny Márie

Na Bazilike Sagrada Familia v Barcelone dnes slávnostne odhalili hviezdu na Veži Panny Márie. Pri slávnosti, ktorá sa konala vo večerných hodinách pod vedením miestneho arcibiskupa kardinála Juana Josého Omellu a troch pomocných biskupov, sa cez videoposolstvo prihovoril aj Svätý Otec František.

Na slávnosť Nepoškvrneného počatia pápež hovorí v posolstve o Panne Márii ako „Hviezde novej evanjelizácie“. Povzbudzuje veriacich pri pohľade na umeleckú hviezdu umiestnenú vo výške kontemplovať ju s vedomím, že „vždy keď sa pozrieme na Máriu, dokážeme znovu uveriť v revolučnú silu nežnosti a lásky“ (Evangelii gaudium, 288).

Svätý Otec pripomenul zámer architekta Antonia Gaudího, ktorý chcel, aby toto tajomstvo korunovalo Portál viery, ktorý postavil ako prvý. Išlo mu o to, „aby sme sa pri dešifrovaní modlitby k Najsvätejšej Trojici, ktorú vpísal do celej baziliky, naučili byť ako Mária chrámom tohto tajomstva a uctievať Boha v duchu a v pravde.“

Gaudí navyše umiestnil Pannu Máriu aj do stredu Portálu lásky, kde nás pozýva „ponúknuť sami seba Božiemu Dieťaťu pod starostlivým pohľadom sv. Jozefa, aby sme do jeho chrámu vstúpili zapálení láskou k Bohu a ľuďom“.

Boží služobník Antoni Gaudí okrem toho zobrazil Pannu Máriu aj v scéne Svätej rodiny utekajúcej do Egypta, ktorú umiestnil na Portál nádeje, čím nám pripomína, že prežívali náročné situácie podobné mnohým dnešným rodinám.

Pápež František vo svojom posolstve do Barcelony povzbudzuje celé diecézne spoločenstvo v uvádzaní do života ich pastoračného programu, vyžarujúc evanjeliovú radosť. V závere sa obracia na mladú generáciu:

„Zo stretnutia s Kristom nech rastie bratstvo, ohlasovanie radostnej zvesti evanjelia mladým ľuďom, prijímanie chudobných a ľudí na okraji spoločnosti, rozlišovanie tých, ktorí majú citlivý sluch pre Ducha a srdce úplne pripravené robiť to, čo od nás žiada.

Nezabudnite na strom, nezabudnite na starších ľudí. Strom bez koreňov nerastie, nekvitne. Neodsúvajme bokom starších ľudí, nie sú materiálom na vyradenie, sú živou pamäťou. Z nich pochádza šťava, vďaka ktorej všetko rastie.

Pomôžme dialógu medzi mladými a starými, aby sa odovzdávala múdrosť, ktorá im umožní rásť a prekvitať.

Nech vás Boh žehná a Svätá Panna, naša Nepoškvrnená Matka ochraňuje. A prosím, nezabudnite sa modliť za mňa. Ďakujem.“

-jb-

Videoposolstvo v španielčine

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

08 decembra 2021, 19:30