Hľadaj

Pápež si prišiel vypočuť talianskych biskupov na synodálnej ceste

Svätý Otec František opäť nakrátko opustil múry Vatikánu, keď sa v pondelok 22. novembra v podvečerných hodinách zúčastnil v západnej časti Ríma na stretnutí biskupov Talianska, zameranom na začatý synodálny proces.

Na otvorenie 75. mimoriadneho plenárneho zhromaždenia Konferencie biskupov Talianska (CEI) prišiel pápež krátko pred 16. hodinou. Stretnutie v kongresovej sále hotela Ergife, kde majú biskupi svoj program až do štvrtka 25. novembra, prebiehalo bez prítomnosti médií.

Témou zasadania je „Synodálna cesta cirkví v Taliansku“, 

ktorá sa začala už v máji. Ako stručne informovalo Tlačové stredisko Svätej stolice, pápež pobudol medzi biskupmi dve hodiny a na začiatku debaty im rozdal obrázky Dobrého pastiera a text „Blahoslavenstvá biskupa“.

Predseda CEI kardinál Gualtiero Bassetti v uvítacom príhovore pápeža Františka ubezpečil, že práca týchto dní bude znovuobjavovaním Kristovho slova v sústredenosti a príležitosťou na oživenie viery, ako aj časom uvažovania nad synodálnym procesom. Ten sa v rámci Talianska začal vo všetkých komunitách po májovom generálnom zhromaždení episkopátu a je v súzvuku so Synodou biskupov.

Dnešné stretnutie pápeža s talianskymi biskupmi bolo podľa slov generálneho sekretára CEI Mons. Stefana Russa „veľmi pekným a rodinným“ momentom. Okrem iného uviedol:

„Obrázok, ktorý nám venoval, je výzvou, aby biskup bol vždy svedkom milosrdenstva. Hlavnou témou tohto zhromaždenia je synodálna cesta cirkví Talianska. Prežívame čas načúvania, a pápež nám to dosvedčuje ako prvý. Dnes prišiel medzi nás biskupov a vypočul si nás.”

V utorok sa po otváracom prejave perudžského arcibiskupa kard. Gualtiera Bassettiho očakáva vystúpenie generálneho sekretára Synody biskupov, kardinála Maria Grecha o priebehu synody a nasledovať bude diskusia v sále a práca v študijných skupinách.

Práca ďalších dní sa bude zaoberať aj otázkami spojenými s nedávnou reformou VI. knihy Kódexu kánonického práva a tiež prispôsobením smerníc a noriem pre semináre CEI vo svetle dokumentu „Dar kňazského povolania“ - Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, vydaného Kongregáciou pre klerikov v roku 2016.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

22 novembra 2021, 22:40