Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Biskupi USA schválili dokument o Eucharistii v živote Cirkvi

Konferencia biskupov USA na plenárnom zasadnutí v Baltimore schválila 17. novembra dokument s názvom: „Tajomstvo Eucharistie v živote Cirkvi“. Nehovorí sa v ňom o zákaze prístupu k svätému prijímaniu pre jednotlivcov alebo skupiny, no zdôrazňuje sa zodpovednosť verejných činiteľov, aby boli svojimi postojmi v zhode s „vierou a morálkou Cirkvi“. Za dokument hlasovalo 222 biskupov, osem bolo proti a traja sa zdržali hlasovania.

26-stranový text bol schválený po viac než roku intenzívnych diskusií biskupov Spojených štátov. Syntetizuje katolícku náuku o svätom prijímaní, zdôrazňuje reálnu prítomnosť Krista v Eucharistii a vyzýva k eucharistickej obnove. Podľa predsedu tamojšej biskupskej konferencie Mons. Gómeza je dokument úzko spojený s novým trojročným pastoračným plánom na eucharistickú obnovu v Cirkvi USA, ktorá vyvrcholí Národným eucharistickým kongresom v roku 2024 v Indianapolise.

V dokumente sa explicitne nespomína otázka potratov ani zákaz prístupu k sviatosti pre tzv. pro-choice politikov, ako to bolo oznámené už v júni minulého roka. Zhromaždenie biskupov vtedy pri príležitosti vypracovania tohto dokumentu zaznamenalo nemálo kontroverzií.

Dokument mal pôvodne obsahovať usmernenia pre udeľovanie alebo odopieranie svätého prijímania politikom, ktorí sa hlásia ku katolíckej viere, no podporujú legislatívu v prospech potratov alebo toho, čo niektorí biskupi nazvali „ranami“ v tele Cirkvi, ako sú eutanázia a zväzky osôb rovnakého pohlavia. Keďže hrozilo, že táto otázka vyvolá silný rozkol v rámci Konferencie biskupov USA, Svätá stolica listom prefekta Kongregácie pre náuku viery kardinála Luisa Ladariu v máji tohto roku vyjadrila svoje znepokojenie, pozývajúc k dialógu a načúvaniu.

Dialóg a načúvanie opakovane zdôraznil aj apoštolský nuncius v USA Mons. Cristophe Pierre vo svojom príhovore pri otvorení plenárneho zasadania amerických biskupov v Baltimore. Prítomných pozval k tomu, aby s „Eucharistiou nezaobchádzali ako s niečím, čo sa ponúka len zopár privilegovaným“. Viacero kardinálov i biskupov v posledných mesiacoch vyjadrilo obavy, že by táto sviatosť naopak mohla byť použitá ako zbraň na podporu politických bojov.

Aj keď sa v dokumente priamo nehovorí o abortoch, zdôrazňuje sa, že verejní činitelia vyznávajúci katolícku vieru majú osobitnú zodpovednosť byť svojimi postojmi v zhode s „katolíckou vierou a morálkou Cirkvi“, ako aj uznať a podporovať život nenarodených detí.

„Prijímanie Kristovho Tela a Krvi v stave smrteľného hriechu predstavuje rozpor“, uvádza sa v jednom z bodov dokumentu, ktorý sa odvoláva na listy svätého Pavla, na pápežské magistérium i na minulé dokumenty Konferencie biskupov USA. „Človek, ktorý svojím vlastným konaním prerušil spoločenstvo s Kristom a jeho Cirkvou, no prijíma Najsvätejšiu sviatosť, koná nekoherentne, keď si spoločenstvo [t.j. sväté prijímanie] zároveň nárokuje i odmieta. Je teda nonsens vyjadrovať spoločenstvo, ktoré bolo v skutočnosti porušené“.

Dokument uvádza, že jednotliví biskupi sú poverení úlohou „naprávať situácie zahŕňajúce verejnú činnosť, ktorá je v rozpore s viditeľným spoločenstvom Cirkvi a morálnym zákonom“. Všetci kresťania sú zároveň pozvaní „slúžiť ľudskej rodine podporovaním života a dôstojnosti“ všetkých zraniteľných skupín: „nenarodených detí, migrantov a utečencov, obetí rasovej nespravodlivosti, chorých ľudí a seniorov“.

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

18 novembra 2021, 15:27