Hľadaj

Vatican News
2021.10.12 Logo Synodo 2021-2023  Readzione Slovacca   

Slovensko vstupuje do synodálneho procesu, diecézna fáza potrvá do apríla

Rozbieha sa diecézna fáza dvojročného synodálneho procesu zameraného na zapojenie všetkých pokrstených členov Cirkvi do plnenia jej misie. Synoda s témou „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“ bude do apríla 2022 prebiehať na úrovni miestnych cirkví, ďalej postúpi na kontinentálnu úroveň a uzavrie sa zasadnutím biskupov v októbri 2023 v Ríme.

Na Slovensku sa diecézna fáza začne v nedeľu 17. októbra. Ako uviedol predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský, „máme nasledujúce týždne a mesiace dôležitú úlohu učiť sa, čo znamená spoločné kráčanie, spoločná modlitba, spoločné uvažovanie, pýtanie sa, počúvanie, dialóg vo vnútri Cirkvi, otvorenie sa v modlitbe pre pôsobenie Ducha Svätého. To je krásna úloha, ktorá bola otvorená návštevou Svätého Otca.“

V spoločnom ďakovnom liste zaslanom pápežovi Františkovi z plenárneho zasadania Konferencie biskupov Slovenska, ktoré sa skončilo v utorok v Badíne, slovenskí biskupi píšu: „Do našej zeme ste zasiali semená pre spoločné kráčanie dnešným svetom v duchu evanjelia. Radi vynaložíme úsilie, aby priniesli úrodu v našom svedectve a ohlasovaní.“

Na internetovej stránke synoda.sk je k dispozícii v slovenčine prípravný dokument synody s desiatimi okruhmi tém a príručka Vademekum. Novosťou súčasnej synody je jej zameranie na samotný zmysel synodálnosti Cirkvi, ako aj jej rozfázovanie do troch štádií: odštartuje na úrovni diecéz, bude pokračovať v rámci väčších regiónov a vyvrcholí v roku 2023 stretnutím biskupov v Ríme. Úvodná fáza, ktorá potrvá do apríla 2022, spočíva v zapojení všetkých veriacich na úrovní diecéz a eparchií.

Na celocirkevnej úrovni otvoril synodálny proces pápež František v uplynulú nedeľu pri svätej omši v Bazilike sv. Petra. Na slávnosti bolo prítomných okolo tritisíc veriacich, medzi nimi najmä členovia prípravného tímu synody, zástupcovia miestnych cirkví z rôznych častí sveta a účastníci úvodného stretnutia reflexie, ktoré sa konalo v predchádzajúci deň v Synodálnej aule. Pápež František zaželal všetkým zdarný rozbeh týmito slovami:

„Drahí bratia a sestry, prajem vám dobrú spoločnú cestu! Nech sme pútnikmi zamilovanými do evanjelia, otvorenými pre prekvapenia Ducha Svätého. Nepremeškajme milostivé príležitosti na stretnutie, na vzájomné počúvanie, na rozlišovanie. S radosťou z vedomia toho, že pri našom hľadaní Pána nám on sám ako prvý prichádza v ústrety so svojou láskou.“

-jb-

16 októbra 2021, 16:05