Hľadaj

Slovensko vstupuje do synodálneho procesu, diecézna fáza potrvá do apríla

Rozbieha sa diecézna fáza dvojročného synodálneho procesu zameraného na zapojenie všetkých pokrstených členov Cirkvi do plnenia jej misie. Synoda s témou „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“ bude do apríla 2022 prebiehať na úrovni miestnych cirkví, ďalej postúpi na kontinentálnu úroveň a uzavrie sa zasadnutím biskupov v októbri 2023 v Ríme.

Na Slovensku sa diecézna fáza začne v nedeľu 17. októbra. Ako uviedol predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský, „máme nasledujúce týždne a mesiace dôležitú úlohu učiť sa, čo znamená spoločné kráčanie, spoločná modlitba, spoločné uvažovanie, pýtanie sa, počúvanie, dialóg vo vnútri Cirkvi, otvorenie sa v modlitbe pre pôsobenie Ducha Svätého. To je krásna úloha, ktorá bola otvorená návštevou Svätého Otca.“

V spoločnom ďakovnom liste zaslanom pápežovi Františkovi z plenárneho zasadania Konferencie biskupov Slovenska, ktoré sa skončilo v utorok v Badíne, slovenskí biskupi píšu: „Do našej zeme ste zasiali semená pre spoločné kráčanie dnešným svetom v duchu evanjelia. Radi vynaložíme úsilie, aby priniesli úrodu v našom svedectve a ohlasovaní.“

Na internetovej stránke synoda.sk je k dispozícii v slovenčine prípravný dokument synody s desiatimi okruhmi tém a príručka Vademekum. Novosťou súčasnej synody je jej zameranie na samotný zmysel synodálnosti Cirkvi, ako aj jej rozfázovanie do troch štádií: odštartuje na úrovni diecéz, bude pokračovať v rámci väčších regiónov a vyvrcholí v roku 2023 stretnutím biskupov v Ríme. Úvodná fáza, ktorá potrvá do apríla 2022, spočíva v zapojení všetkých veriacich na úrovní diecéz a eparchií.

Na celocirkevnej úrovni otvoril synodálny proces pápež František v uplynulú nedeľu pri svätej omši v Bazilike sv. Petra. Na slávnosti bolo prítomných okolo tritisíc veriacich, medzi nimi najmä členovia prípravného tímu synody, zástupcovia miestnych cirkví z rôznych častí sveta a účastníci úvodného stretnutia reflexie, ktoré sa konalo v predchádzajúci deň v Synodálnej aule. Pápež František zaželal všetkým zdarný rozbeh týmito slovami:

„Drahí bratia a sestry, prajem vám dobrú spoločnú cestu! Nech sme pútnikmi zamilovanými do evanjelia, otvorenými pre prekvapenia Ducha Svätého. Nepremeškajme milostivé príležitosti na stretnutie, na vzájomné počúvanie, na rozlišovanie. S radosťou z vedomia toho, že pri našom hľadaní Pána nám on sám ako prvý prichádza v ústrety so svojou láskou.“

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

16 októbra 2021, 16:05