Hľadaj

Podcast: Kardinál Tomko spomína na misionára Juraja Vojenčiaka SVD

Pri príležitosti Misijnej nedele – Svetového dňa misií prinášame rozhovor s kardinálom Jozefom Tomkom. Emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov sa delí so svojím svedectvom o pôsobení slovenského misionára pátra Juraja Vojenčiaka SVD (1921-2001), ktorého storočnicu narodenia sme pripomenuli 19. októbra.
Rozhovor s kard. Jozefom Tomkom

Rodák z Detvianskej Huty P. Juraj Vojenčiak zanechal za sebou 

plodné dielo 42-ročnej práce v misii Spoločnosti Božieho Slova na ostrove Flores v Indonézii a po návrate do vlasti rozbehol novozaloženú slovenskú pobočku Pápežských misijných diel.

Ovocie misií je v prvom rade Božím pôsobením a dielom Ducha Svätého, vysvetľuje v rozhovore kardinál Tomko, ale deje sa vďaka pracovitosti a odvahe misionárov i vďaka podpore dobrodincov. Podporovateľmi misijných projektov pátra Juraja  Vojenčiaka boli mnohí americkí Slováci.

Zo svojej bohatej skúsenosti 97-ročný kardinál potvrdzuje dôležitú úlohu, akú v misiách zohrávajú ženy, rehoľníčky a misijné pracovníčky. Obracia sa na mladých ľudí a otvára pred nimi perspektívu vykonať v živote veľké veci práve na poli misií, či už celoživotným zasvätením sa tejto práci, alebo venovaním sa jej po dobu niekoľkých rokov s príslušnou prípravou.

Kongregácia pre evanjelizáciu národov, 

na ktorej čele bol kardinál J. Tomko v rokoch 1985 až 2001, si na budúci rok pripomenie 400 rokov od svojho vzniku. Založil ju 22. júna 1622 pápež Gregor XV. pod názvom Propaganda Fide (Sacra Congregatio de Propaganda Fide – Posvätná kongregácia pre šírenie viery). V roku 1627 Urban VIII. zriadil kolégium na výchovu misijných kňazov. V roku 1967 sv. Pavol VI. zmenil názov dikastéria na Congregatio pro Gentium Evangelizatione - Kongregácia pre evanjelizáciu národov.

-jb-

24 októbra 2021, 19:56