Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Pápež na Twitteri: Synoda je cesta duchovného rozlišovania

Svätý Otec František vo štvrtok 14. októbra rozoslal cez sociálnu sieť Twitter odkaz o synodálnej ceste, ktorá sa začala v nedeľu otvorením jej prvej fázy, týkajúcej sa základňovej úrovne diecéz:

„Synoda je cestou duchovného rozlišovania, ktoré sa uskutočňuje v adorácii, v modlitbe a v kontakte s Božím slovom.“  

Téma synody 2021-2023 znie „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“, a pápež František vo svojom príhovore k veriacim diecézy Ríma zdôraznil, že téma nepredstavuje len „nejaký slogan, či módnu novinku“, ale „značí samotnú povahu Cirkvi, jej podobu, jej štýl a jej misiu.“

Logo synody v sebe obsahuje viacero symbolov:  

Veľký majestátny strom - plný múdrosti a svetla - siaha až k nebu. Je znakom hlbokej vitality a nádeje a vyjadruje Kristov kríž. Nesie Eucharistiu, ktorá žiari ako slnko. Horizontálne vetvy otvorené ako ruky alebo krídla naznačujú zároveň Ducha Svätého.

Boží ľud nie je statický: je v pohybe, čo je priamy odkaz na etymológiu slova synoda, ktoré znamená „kráčať spolu“. Ľudí spája tá istá spoločná dynamika: tú im vdychuje Strom života, od ktorého začínajú svoju cestu.

V 15 siluetách ľudí idúcich spoločným smerom sa vystihuje celá naša ľudskosť v jej rozmanitosti životných situácií, generácií a pôvodu. Tento aspekt je posilnený množstvom jasných farieb, ktoré sú samy osebe znakom radosti.

Medzi týmito ľuďmi, ktorí sú na rovnakej úrovni, nie je žiadna hierarchia, sú tu mladí, starí, muži, ženy, dospievajúci, deti, laici, rehoľníci, rodičia, páry, slobodní; biskup a rehoľníčka nie sú pred nimi, ale medzi nimi.

Veľmi prirodzene im cestu otvárajú deti a potom dospievajúci s odkazom na Ježišove slová z evanjelia: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým“ (Mt 11,25).

Okrem ústredného nadpisu „Synoda 2021-2023“ má logo v spodnej časti horizontálny názov témy „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“. Text prebieha zľava doprava v smere pochodu spoločenstva, podčiarkuje ho a posilňuje.

-mh, jb-

 

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

14 októbra 2021, 13:33