Hľadaj

Kardinál Alexandre José Maria dos Santos (1924 - 2021) Kardinál Alexandre José Maria dos Santos (1924 - 2021) 

Pápež kondoloval po úmrtí kardinála Alexandra Josého Maria dos Santosa

V Mozambiku v stredu 29. septembra zomrel 97-ročný kardinál Alexandre José Maria dos Santos. Bol vôbec prvým mozambickým kňazom, biskupom i kardinálom a dôležitou postavou procesu zmierenia v krajine. Pápež František ho vo svojom kondolenčnom telegrame nazýva „neúnavným služobníkom evanjelia a Cirkvi“. Pohreb zosnulého kardinála sa bude konať 7. októbra v katedrále v hlavnom meste Maputo.

Alexandre José Maria dos Santos počas prípravy na kňazské povolanie vstúpil do Rádu menších bratov - františkánov. Noviciát začal v roku 1947 v Portugalsku, ktorého bol Mozambik kolóniou. Za kňaza bol vysvätený v roku 1953 a o rok neskôr sa vrátil do svojej rodnej krajiny. Sv. Pavol VI. ho v roku 1974 menoval za arcibiskupa Maputa – krátko po tom, ako Mozambik získal nezávislosť od Portugalska.

Alexandre José Maria dos Santos založil Mozambickú charitu a bol jej prvým predsedom. Podporoval tiež programy na pomoc chudobným, utečencom a obyvateľstvu postihnutému suchom. V roku 1981 založil ženský rehoľný inštitút s názvom: Františkánky od Našej Panej Matky Afriky (Franciscanas de Nossa Senhora de Mãe de Africa) a v roku 1988 bol sv. Jánom Pavlom II. kreovaný na kardinála. Ešte v tom istom roku pápež navštívil Mozambik na svojej apoštolskej ceste.

Od roku 2003 bol kardinál Alexandre José Maria dos Santos emeritným arcibiskupom Maputa. V septembri roku 2019 mal možnosť stretnúť sa s pápežom Františkom počas jeho návštevy v Mozambiku v maputskej katedrále.

Po úmrtí kardinála Alexandra Josého Maria dos Santosa má kardinálsky zbor 216 členov, z ktorých 121 je voličov.

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

01 októbra 2021, 13:22