Hľadaj

Zomrel 95-ročný čínsky jezuita Joseph Shih z Vatikánskeho rozhlasu

Vo veku 95 rokov zomrel vo štvrtok 2. septembra 2021 v Ríme čínsky jezuita páter Joseph Shih. Bol dlhoročným vedúcim čínskeho oddelenia Vatikánskeho rozhlasu.

Ako člen Čínskej provincie Spoločnosti Ježišovej prežil v rehoľnom zasvätení podľa charizmy sv. Ignáca 77 rokov života. Vyučoval 35 rokov na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme a 25 rokov pracoval v Čínskej sekcii Rádia Vatikán. V priebehu týchto rokov spolupracoval so Svätou stolicou pri mnohých otázkach týkajúcich sa Číny.

Ako kňaz i ako znalec problematiky Katolíckej cirkvi v Číne bol páter Joseph Shih aktívny do vysokého veku. Popri Šanghaji, ktorý pravidelne navštevoval, sa mu Rím stal druhým domovom. Zomrel pokojne, v plnosti svojich dní, v dome seniorov Spoločnosti Ježišovej v Ríme.

-jb-

Svedectvo P. Federica Lombardiho o osobnosti P. Josepha Shiha (v taliančne)

02 septembra 2021, 18:00