Hľadaj

Za predsedu CCEE bol zvolený arcibiskup Gintaras Grušas z Litvy

Radu európskych biskupských konferencií (CCEE) povedie v budúcich piatich rokoch Mons. Gintaras Grušas, arcibiskup litovského Vilniusu. Zvolený bol na plenárnom zasadaní CCEE, ktoré sa konalo 23. – 26. septembra v Ríme. Za podpredsedov boli zvolení kardinál Jean-Claude Hollerich z Luxemburgu a biskup Ladislav Német z Belehradu.

Nový predseda CCEE, 60-ročný Mons. Gintaras Grušas, je arcibiskupom Vilniusu a predsedom Litovskej biskupskej konferencie. Funkciu predsedu preberá od talianskeho kardinála Angela Bagnasca, ktorý viedol CCEE od roku 2016.

Dvoma novými podpredsedami sú kardinál Jean-Claude Hollerich SJ, 

arcibiskup Luxemburgu a predseda Komisie biskupských konferencií Európskej únie (COMECE) a Mons. Ladislav Német SVD, predseda Medzinárodnej biskupskej konferencie sv. Cyrila a Metoda v Belehrade.

Podpredsedami CCEE v predchádzajúcom období boli arcibiskup Westminsteru kardinál Vincent Nichols a arcibiskup Poznane Mons. Stanisław Gądecki.

Plenárne zasadnutie v Ríme sa konalo v roku 50. jubilea založenia CCEE. Začalo sa eucharistickým slávením s pápežom Františkom v Bazilike sv. Petra. Na záver svojho pracovného programu biskupi schválili záverečné posolstvo, v ktorom sa okrem iného uvádza:

„Výzvy čias, ako sú ťažkosti viesť dialóg, nedôvera pri stretnutí s druhými a dominujúca materialistická kultúra, doliehajú na kresťanskú vieru, na náboženstvo i na ľudskú civilizáciu vo všeobecnosti. Nemáme sa báť, ale zostať jednotnými; a my - ako duchovní pastieri i ako občania - kráčame s vami, jednotlivcami, rodinami, národmi a krajinami, aby sme boli služobníkmi vašej radosti.

Ó, národy, ktoré nás počúvate, náš hlas nie je mocný, ale nesie ozvenu stáročí; má len jedno meno, ktoré treba ohlasovať zo striech na každom mieste: Ježiša Krista. On je skutočnou nádejou Európy, pretože on je Pravda, a len pravda nás robí slobodnými.“

-jb-

26 septembra 2021, 13:07