Hľadaj

V Argentíne budú blahorečiť františkána Mamerta Esquiú, tvorcu jednoty

V sobotu 4. septembra v Argentíne blahorečia františkánskeho biskupa Mamerta Esquiú z 19. storočia, ktorý je známy ako tvorca jednoty. Slávnosti, ktorá sa bude konať v severoargentínskej oblasti Catamarca na úpätí Ánd, bude predsedať kardinál Luis Héctor Villalba, emeritný arcibiskup Tucumánu.

Mamerto Esquiú Medina OFM (1826-1883) jedinečným spôsobom prispel k spolužitiu a spoločenskému zmieru v oblasti Catamarca a to až natoľko, že bol v tejto oblasti zvolený za poslanca. V roku 1880, tri roky pred svojou smrťou, bol menovaný za biskupa Córdoby.

Kardinál Villalba, ktorý bude predsedať slávnosti blahorečenia 

na otvorenom priestranstve pred Chrámom „San José de Piedra Blanca“, o ctihodnom Božom služobníkovi Mamertovi Esquiú povedal:

„Esquiú pracoval veľa v prospech jednoty, bola to jedna z jeho tém. Napríklad požiadal duchovenstvo, aby pracovalo v spoločenstve, v bratstve, nie izolovane, ale ako Cirkev, ktorá je jedným telom, v rámci ktorého musíme všetci spolupracovať. Tvrdo pracoval aj na jednote vo svojej kongregácii. Do oblasti Catamarca sa vrátil po 16 rokoch - pretože bol v Bolívii, Peru a potom odišiel do Ríma -: generálny predstavený (františkánov) ho poslal späť, aby pracoval na jednote a obnovil komunitu svojho rádu. Usiloval sa aj o jednotu krajiny.“

Ako vysvetlil tamojší provinciál františkánov Emilio Andrada, 

brat Mamerto sa vyznačoval oboma črtami františkánskej spirituality – v bratstve i v umenšenosti:

„Bol aktívnym protagonistom obnovy komunitného života františkánov svojej doby. A čo sa týka umenšenosti - keď kvôli svojej sláve riskoval, že sa stane „pohodlným“ pre vtedajšiu spoločnosť, utiekol na päť rokov do Bolívie a uprednostnil život modlitby, štúdia a misie.“

-zk-

03 septembra 2021, 16:53