Hľadaj

Kardinál José Freire Falcão (1925-2021) Kardinál José Freire Falcão (1925-2021) 

Pápež kondoloval Brazílii, kde zomrel kardinál José Freire Falcão

V nedeľu 26. septembra zomrel vo veku 95 rokov brazílsky kardinál José Freire Falcão . Svätý Otec, ktorý sa s emeritným arcibiskupom hlavného mesta Brazília poznal osobne, napísal kondolenčný telegram, v ktorom sa spája v modlitbe so smútiacimi pozostalými.

„Spomínam na jeho vzácnu spoluprácu na rôznych úradoch Svätej stolice a na moje stretnutia s týmto pastierom s evanjeliovým nadšením” – píše pápež František v kondolencii do Brazílie. Ďakuje Bohu i za kardinálovu službu ako predsedu biskupskej konferencie, v ktorej sa kardinál Falcão „veľkodušne venoval vedeniu zvereného ľudu na cestách evanjelia.”

Kardinál José Freire Falcão bol vysvätený za kňaza v roku 1949 a  v roku 1967 za biskupa. Zastával dôležité funkcie v konferencii biskupov Brazílie, bol členom Pastoračnej komisie, predsedom Hnutia za základné vzdelanie. Bol druhým viceprezidentom Latinskoamerickej biskupskej rady CELAM a členom jej oddelenia pre vzdelávanie a pre povolania a služby. Ján Pavol II. ho kreoval na kardinála v roku 1988. Zúčastnil sa na konkláve v apríli 2005, na ktorom bol zvolený pápež Benedikt XVI.

-mh, jb-

27 septembra 2021, 15:12