Hľadaj

Martin Kramara, hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara, hovorca Konferencie biskupov Slovenska

Ovocím návštevy pápeža Františka bude aj zbierka pre Kubu

Po apoštolskej ceste pápeža Františka na Slovensku bude nasledovať ako konkrétne ovocie charitatívna zbierka pre Kubu. Slovenskí biskupi ju vyhlásia v najbližšiu nedeľu a potrvá od 26. septembra do konca kalendárneho roka. Hľadajú tiež možnosť zorganizovania ďakovnej púte do Ríma, ako je tradíciou po apoštolských cestách pápeža. Momentálne sa pripravuje súborné vydanie textov príhovorov Svätého Otca.

V dňoch po apoštolskej ceste sa organizátori realizácie pápežskej návštevy 

venujú analýze reakcií, ktoré prišli od ľudí. Riaditeľ Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska o. Martin Kramara, ktorý bol zodpovedný za komunikačnú a mediálnu stránku návštevy pápeža Františka na Slovensku, sa pre Vatikánsky rozhlas podelil s celkom mimoriadnymi skúsenosťami z organizovania podujatia, ktoré sa vyznačovalo obrovskou účasťou novinárov, presahujúcou počet 600.

Ilustruje zážitky z hektického zápasu s výzvou zabezpečiť servis pre tak vysoký počet novinárov. Dosvedčuje vysokú novinársku kultúru a profesionalitu zahraničných novinárov, ktorí prišli odborne pripravení a vysoko motivovaní. Delí sa i so svedectvom o prejave duchovnej zrelosti vo vzťahu k Eucharistii u jedného z mladých dobrovoľníkov v Košiciach.

V rozhovore, ktorý prinášame v podobe podcastu, o. Kramara vyslovuje poďakovanie a ocenenie za obetavú službu a spoluprácu pri realizácii apoštolskej cesty zo strany rozličných zainteresovaných zložiek.

Rozhovor s o. Martinom Kramarom po návšteve pápeža

Zbierka pre Kubu: „Pomôžme!“

O zbierke pre Kubu hovorí o. Martin Kramara v závere rozhovoru (od 29. min.) týmito slovami:

„Otcovia biskupi sa rozhodli vyhlásiť v túto nedeľu zbierku, 

ktorá sa uskutoční na tú nasledujúcu nedeľu 26. septembra, aby sme si aj ako národ a ako celá krajina uvedomili, že sme požehnaní, ozaj toho máme nie málo, ale sú aj tí na svete, ktorí nie sú v centre pozornosti, ktorí sú neraz prehliadaní a ktorí sú v ťažkostiach, tak ako nás na to upozorňuje Svätý Otec František. A nechceme ich nechať pozadu, chceme sa obzrieť a pomôcť.

Takže bude zbierka, otcovia biskupi si vybrali Kubu. Máme svedectvá misionárov, ktorí tam pôsobia, o tom, ako – možno že svet to nevníma –, ale ozaj sa tam prehlbuje materiálna chudoba, ťažkosti ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc. A je to krajina „na druhej strane sveta“ – mohli by sme tak povedať. My máme Svätého Otca ako sa hovorí „z druhej strany sveta“, tak sme hľadali niečo také.

V spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a Caritas Cuba vznikla práve táto myšlienka a padol tento návrh. Otcovia biskupi ho schválili a teraz ho predložili ako prosbu celému spoločenstvu Cirkvi na Slovensku: „Pomôžme!“ Urobíme budúcu nedeľu zbierku, ktorá bude potom pretavená do materiálnej pomoci – bude to teda materiálna potravinová zbierka –, ktorú budeme aj komunikovať, ako to v konkrétnosti uskutočníme na tomto ostrove.

A bude to pokračovať ešte ďalej, zbierka sa neskončí jednou nedeľou, 

ale bude možnosť prispievať na účet až do konca roka. Chceme okolo toho urobiť aj trochu kampane, samozrejme v našich kruhoch, katolíckych, ale myslím si že aj celospoločenských, aby sa na to upriamila pozornosť.

Viete, my máme veľké šťastie, ani si to neuvedomujeme a nemuseli sme byť dnes v takej situácii, v akej sme, hoci máme svoje problémy a ťažkosti, ale to je neporovnateľné s tými problémami a ťažkosťami, ktoré zažívajú iní, ktorí majú existenčné problémy.

A na toto trošku scitlivieť, isteže veriacich v našich kruhoch, katolíckych, ale aj celú spoločnosť - verím že sa to podarí, že nielen Cirkev na Slovensku, ale aj spoločnosť ako taká sa do toho zapojí a budeme schopní podať pomocnú ruku. Bude to jedno z ovocí návštevy pápeža Františka na Slovensku.“

(Pripravil: Jozef Bartkovjak SJ)

18 septembra 2021, 00:52