Hľadaj

Eucharistický kongres v Budapešti vrcholí

V Budapešti už od nedele prebieha 52. medzinárodný eucharistický kongres s mottom zo Žalmu 87: „V tebe sú všetky moje pramene“. Jeho účastníci už netrpezlivo očakávajú príchod Svätého Otca, ktorý podujatie uzavrie svätou omšou Statio orbis v nedeľu 12. septembra.

Úvodnú svätú omšu 52. medzinárodného eucharistického kongresu v Budapešti celebroval v nedeľu 5. septembra predseda Rady európskych biskupských konferencií kardinál Angelo Bagnasco. Prebiehajúci program je bohatý na prednášky, svedectvá a diskusie s mnohými zahraničnými hosťami.

Súčasťou kongresu sú aj kultúrne podujatia. Patrilo medzi ne aj piatkové stretnutie mladých, ktorého súčasťou boli koncert, 

chvály, svedectvá a adorácia. Vo štvrtok bola na kongrese slávená svätá omša v dialekte rómskych Lovárov. Súčasťou kongresu je aj výročné stretnutie gréckokatolíckych biskupov Európy, pričom hostiteľom je tentoraz Gréckokatolícka metropólia v Maďarsku.

Z histórie eucharistických kongresov

Cirkev v Maďarsku už takéto podujatie hostila. Bolo to pred 83 rokmi, na sklonku medzivojnového obdobia. Medzinárodný eucharistický kongres v roku 1938 bol 34. v poradí. Maďarskí organizátori prevzali jeho hymnu a upravenú ju použili aj v tomto ročníku.

Pápež František bude tretím pápežom v modernej dobe, ktorý sa zúčastní na medzinárodnom eucharistickom kongrese mimo Ríma. Pred ním tak urobil sv. Pavol VI. v Indii a Kolumbii. Sv. Ján Pavol II. sa na medzinárodných eucharistických kongresoch zúčastnil viackrát.

Vôbec prvý eucharistický kongres sa uskutočnil vo Francúzskom meste Lille, v roku 1881. Jeho mottom bolo: „Eucharistia mení svet“. Kongres mal vtedy skôr národný charakter. Medzinárodnú formu naberal postupne v ďalších rokoch. Jeho prvé ročníky sa uskutočnili v Avignone, Liège, Freiburgu a v roku 1888 to bol Paríž.

V roku 1893, na medzinárodný eucharistický kongres v Jeruzaleme pápež, v tej dobe Lev XIII., po prvýkrát poslal svojho delegáta. Dejiskom kongresu boli v minulosti aj Lurdy, konkrétne v roku1899. V roku 1905 sa toto podujatie po prvýkrát konalo v Ríme a predsedal mu samotný pápež Pius X.

Budúci kongres bude v roku 2024 v Ekvádore

Dejiskom budúceho, 53. medzinárodného kongresu bude v roku 2024 ekvádorské hlavné hlavné mesto Quito. Kongres sa tam uskutoční pri 150. výročí zasvätenia krajiny Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu.

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

11 septembra 2021, 18:15