Hľadaj

Vatican News

Apoštolský nuncius Giacomo Guido Ottonello oslávil 75. narodeniny

Životné jubileum 75 rokov oslávil apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello. Pri tejto príležitosti slávil ďakovnú svätú omšu s kňazmi a biskupmi na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave.

Mons. Giacomo Guido Ottonello sa narodil 29. augusta 1946 neďaleko Janova, v severotalianskej oblasti Ligúria. Kňazskú vysviacku prijal pred okrúhlymi 50 rokmi, 29. júna 1971. Získal doktorát z teológie a v roku 1980 vstúpil do diplomatických služieb Svätej stolice. Postupne pracoval na pápežských zastupiteľstvách v Pakistane, Salvádore, Libanone, Francúzsku, Španielsku a Poľsku. Ako apoštolský nuncius pôsobil v Paname a v Ekvádore. Za nuncia na Slovensku ho vymenoval Svätý Otec František 1. apríla 2017.

Na pôdu nunciatúry v Bratislave, kam zakrátko zavíta aj Svätý Otec František, prišlo apoštolskému nunciovi arcibiskupovi Ottonellovi pri príležitosti jeho 75. narodenín spoločne zablahoželať 16 slovenských biskupov.

-jb-

31 augusta 2021, 19:30