Hľadaj

Apoštolský nuncius Giacomo Guido Ottonello oslávil 75. narodeniny

Životné jubileum 75 rokov oslávil apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello. Pri tejto príležitosti slávil ďakovnú svätú omšu s kňazmi a biskupmi na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave.

Mons. Giacomo Guido Ottonello sa narodil 29. augusta 1946 neďaleko Janova, v severotalianskej oblasti Ligúria. Kňazskú vysviacku prijal pred okrúhlymi 50 rokmi, 29. júna 1971. Získal doktorát z teológie a v roku 1980 vstúpil do diplomatických služieb Svätej stolice. Postupne pracoval na pápežských zastupiteľstvách v Pakistane, Salvádore, Libanone, Francúzsku, Španielsku a Poľsku. Ako apoštolský nuncius pôsobil v Paname a v Ekvádore. Za nuncia na Slovensku ho vymenoval Svätý Otec František 1. apríla 2017.

Na pôdu nunciatúry v Bratislave, kam zakrátko zavíta aj Svätý Otec František, prišlo apoštolskému nunciovi arcibiskupovi Ottonellovi pri príležitosti jeho 75. narodenín spoločne zablahoželať 16 slovenských biskupov.

-jb-

31 augusta 2021, 19:30