Hľadaj

V Alsasku oslávili 1300. výročie narodenia pre nebo sv. Otílie

Alsasko oslávilo 1300. jubileum svojej patrónky sv. Otílie slávnosťami v Štrasburgu a na Hore sv. Otílie, ktorá je cieľom pútnikov. Požehnanie pápeža Františka miestnym veriacim priniesol kardinál Pietro Parolin.

V nedeľu 4. júla slávil vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin ako pápežský legát svätú omšu v katedrále v Štrasburgu pri príležitosti jubilea 1300 rokov od smrti sv. Otílie, patrónky a ochrankyne Alsaska. Pri tejto príležitosti zároveň vysvätil nového pomocného biskupa arcidiecézy, Mons. Gillesa Reithingera, ktorý doteraz pôsobil ako generálny predstavený Spoločnosti zahraničných misií v Paríži.

Sv. Otília, ktorej meno znamená „Božie svetlo“, pochádzala zo šľachtického rodu. Narodila sa slepá a bola zo strany svojho otca zavrhnutá. Zázračným spôsobom nadobudla zrak pri krste, ktorý prijala v dospievajúcom veku. Neskôr sa rozhodla pre rehoľný život a založila kláštor na hrade Hohenbourg, na vrchu, ktorý neskôr dostal podľa nej meno Mont Sainte-Odile. Na tomto mieste, vzdialenom 20 km od Štrasburgu, je aj pochovaná.

„Život sv. Otílie nám ukazuje, že Boží zásah môže kedykoľvek zmeniť náhľad, dať nový život a nové poslanie, uzdraviť choroby a otvoriť cestu neočakávaným formám evanjelizácie“. Týmito slovami sa prihovoril kardinál Pietro Parolin v homílii pri svätej omši, ktorú v pondelok slávil s mládežou v spomenutom pútnickom chráme svätyne na hore Mont Sainte-Odile. Všetkým prítomným hneď na začiatku odovzdal apoštolské požehnanie Svätého Otca.

V príbehu Štrasburskej diecézy sa odzrkadľuje veľká časť európskych dejín, skonštatoval kardinál Parolin. Už v ranom stredoveku, keď bolo toto územie miestom rozvoja mníšstva,

kult sv. Otílie symbolicky spojil oblasti dnešného Francúzska, Nemecka, Švajčiarska a Česka, vo vrcholnom stredoveku sa rozšíril aj do Belgicka, Holandska, talianskeho Toskánska a do Anglicka.

Kardinál Parolin zvlášť vypichol skutočnosť, že práve na tejto hore, ktorú si  svätica vybrala pre založenie svojho kláštora, bolo pred 90 rokmi založené Bratstvo ustavičnej adorácie, aby sa tu vo vtedajšom medzivojnovom období modlili najmä za mier a za diecézu, a čoskoro sa pridali aj intencie za kňazské a rehoľné povolania. Aj v dnešných časoch je potrebné pokračovať v modlitbe za tieto úmysly. Veď pokiaľ ide o mier, ten „nikdy nie je definitívny výdobytok, ale záleží od angažovanosti každého a je darom, ktorý si od Pána musíme vyprosovať,“ zdôraznil v homílii pápežský legát.

Svätou omšou s mládežou pri hrobe sv. Otílie ukončil štátny sekretár Parolin návštevu Štrasburskej diecézy pri príležitosti 1300. výročia narodenia svätice pre nebo. Počas svojej cesty sa stretol aj s predstaviteľmi verejného života oblasti Alsaska.

-mh, jb-

06 júla 2021, 17:00