Hľadaj

Carmen Hernándezová je iniciátorkou Neokatechumenátnej cesty spolu s Kikom Argüellom Carmen Hernándezová je iniciátorkou Neokatechumenátnej cesty spolu s Kikom Argüellom

Španielsko: Prvý krok k blahorečeniu iniciátorky Neokatechumenátnej cesty

Iniciátorku Neokatechumenátnej cesty Carmen Hernándezovú navrhli za kandidátku procesu blahorečenia. V pondelok 19. júla, presne päť rokov od jej smrti, odovzdali madridskému arcibiskupovi kardinálovi Osorovi Sierrovi tzv. Supplex libellus, oficiálnu žiadosť o otvorenie diecézneho procesu, zameraného na preukázanie hrdinských cností.

Carmen Hernándezová iniciovala vznik Neokatechumenátnej cesty spolu s Kikom Argüellom. Je všeobecne známa svojou  horlivou službou putovnej evanjelizátorky, odbornej bádateľky a autorky v oblasti katechézy a dlhoročnou spoluprácou vo vedení hnutia.

Pri pondelňajšej ceremónii v madridskej Katedrále Almudena predložil postulátor Carlos Metola spolu so žiadosťou aj vyše 6000 stranovú dokumentáciu. Spis obsahuje verejné i súkromné písomnosti Carmen Hernándezovej a vyjadrenia rozličných osôb, a to aj mimo členov hnutia Neokatechumentnej cesty, ktoré svedčia o hrdinskom stupni cností v jej živote.

Maria del Carmen Hernándezová sa narodila 24. novembra 1930 v Ólvege v španielskom regióne Navarra. Navštevovala jezuitskú školu, ktorá v nej zanechala misionársky zápal, a na Madridskej univerzite získala diplom v odbore chémia. Neskôr vstúpila do ženského inštitútu Misionárok Ježiša Krista a v rámci misionárskej prípravy prežila dva roky vo Svätej zemi.

Neskôr spolu s Kikom Argüellom sformovala v prostredí periférie Madridu, medzi chudobnými, hendikepovanými, bývalými prostitútkami a ľuďmi z okraja spoločnosti evanjeliovo radikálne a na jednoduchosti založené kresťanské hnutie s originálnou metódou katechézy. Zomrela 19. júla 2016 vo veku 85 rokov v Madride.

Dnes má Neokatechumenátna cesta vyše 30-tisíc spoločenstiev vo 120 krajinách sveta.

-jb-

20 júla 2021, 10:24