Hľadaj

Nemocnica Policlinico Agostino Gemelli v Ríme (AFP or licensors) Nemocnica Policlinico Agostino Gemelli v Ríme (AFP or licensors) 

Rímska diecéza je nablízku Svätému Otcovi po operácii

„Diecézna komunita v Ríme je nablízku svojmu biskupovi pápežovi Františkovi a vyjadruje mu všetku svoju náklonnosť a synovskú oddanosť v tejto chvíli choroby.“ Týmito slovami prejavuje svoju blízkosť a prianie rýchleho zotavenia pápežovi po jeho operácii spoločenstvo veriacich rímskej diecézy.

Ako sa píše v komuniké Rímskeho vikariátu, „všetok svätý verný Boží ľud, ktorí je v Ríme, spolu s občanmi mesta a so všetkými ľuďmi dobrej vôle, so živým pocitom spoluúčasti

a blízkosti k Svätému Otcovi, prednášajú modlitby a prosby k Pánovi, aby  pomocou svojej milosti podporil a potešil nášho milovaného biskupa počas jeho pooperačnej rekonvalescencie.“

Rímske spoločenstvo na čele s  vikárom pre Rímsku diecézu, kardinálom De Donatisom, uzatvára komuniké pozdravmi: „Od celého cirkevného spoločenstva v Ríme spolu s vikárom kardinálom Angelom De Donatisom a biskupskou radou až po farárov, všetkých farských vikárov a spolupracovníkov, rehoľníkov a rehoľníčky, diakonov a seminaristov, celá jeho rímska komunita mu úprimne želá skoré uzdravenie!“

-mh-

05 júla 2021, 14:18