Hľadaj

P. Massimo Fusarelli OFM, nový generálny minister Rádu menšich bratov P. Massimo Fusarelli OFM, nový generálny minister Rádu menšich bratov 

Novým generálnym ministrom františkánov je páter Massimo Fusarelli

Františkáni si zvolili nového generálneho predstaveného. Američana Michaela Perryho vystrieda na ďalších šesť rokov Talian Massimo Fusarelli. K zvoleniu mu telegramom z nemocnice zablahoželal aj Svätý Otec František.

Rád menších bratov - Ordo fratrum minorum, označovaný aj skratkou OFM, zhromaždený na svojej generálnej kapitule v Ríme, dnes v utorok 13. júla zvolil za generálneho ministra pátra Massima Fusarelliho. 58-ročný rodák z Ríma bol doteraz na čele františkánskej rehoľnej provincie sv. Bonaventúru v oblasti stredného Talianska. Zároveň pôsobil ako farár vo františkánskej farnosti San Francesco a Ripa v rímskej štvrti Trastevere a ako vedúci projektu pohostinnosti pre chudobných.

Celoživotné rehoľné sľuby zložil brat Massimo Fusarelli v roku 1989 a v tom istom roku prijal aj kňazstvo. Teologické štúdiá z rímskeho Antoniána zavŕšil licenciátom z patristických vied na inštitúte Augustiniánum, rovnako v Ríme. Neskôr pôsobil okrem iného aj v oblasti podporovania povolaní a v základnej i permanentnej študijnej rehoľnej formácii. Podieľal sa na procese zjednocovania františkánskych provincií v severnej časti Talianska.

Z priebehu generálnej kapituly
Z priebehu generálnej kapituly

Páter Massimo Fusarelli bude generálnym ministrom do roku 2027. Po jeho zvolení delegáti generálnej kapituly zároveň poďakovali doterajšiemu generálnemu ministrovi Michaelovi Perrymu za jeho službu, keď počas uplynulého šesťročného obdobia viedol Rád s „veľkou srdečnosťou“ a „bratskou blízkosťou“, ako sa uvádza v tlačovej správe. 67-ročný páter Perry pochádza zo štátu Indiana v USA.

Blahoprajný telegram od pápeža Františka

Novému generálnemu ministrovi pátrovi Massimovi Fusarellimu zablahoželal Svätý Otec František v telegrame tohto znenia:

„Po prijatí správy o Vašom zvolení Vám blahoželám a uisťujem Vás o svojej modlitbe a svojom požehnaní, aby Vám Pán pomáhal a udržiaval Vás počas Vašej služby. Serafínsky Otec sv. František nech je Vám povzbudením pri vedení Vašich bratov. František“

Celkovo 118 delegátov Generálnej kapituly františkánov zasadá v Ríme na pôde Medzinárodného kolégia sv. Vavrinca z Brindisi od 3. do 18. júla. Zastúpené sú prakticky všetky kontinenty. Prítomný je aj páter Francisco Patton, kustód Svätej zeme, ako provinciálny minister františkánov Blízkeho východu. Téma kapituly znie „Obnovme našu víziu. Prijmime našu budúcnosť“. Jej účastníci sa inšpirujú biblickým podnetom z Listu Efezanom: „Prebuď sa, ... a bude ti svietiť Kristus!“ (Ef 5,14).

-jb-

Aktualizované: 13.7.2021, 19:06

13 júla 2021, 16:51