Hľadaj

Mons. Alain Paul Lebeaupin (nov. 2020) Mons. Alain Paul Lebeaupin (nov. 2020)

Mons. Alain Paul Lebeaupin bol vzorom diplomata v službe Cirkvi

„Bol nielen verným služobníkom Svätej stolice a nástupcu svätého Petra, ale aj pokorným a skutočným učeníkom Krista,“ vyjadril výnimočnosť osobnosti Mons. Lebeaupina predseda COMECE kardinál Hollerich pri prijatí správy o úmrtí emeritného apoštolského nuncia pri Európskej únii. Francúzsky arcibiskup Mons. Alain Paul Charles Lebeaupin zomrel 24. júna vo veku 76 rokov v Ríme.

Ako uviedol kardinál Jean-Claude Hollerich, Komisia biskupských konferencií Európskej únie COMECE prijala  správu o úmrtí Mons. Lebeaupina s „veľkým zármutkom“. „Jeho neochvejná viera, jeho žoviálnosť a autentická ľudskosť nám bude nám chýbať“ skonštatoval kardinál a vyjadril hlbokú sústrasť rodine a priateľom zomrelého nuncia.

Svätú omšu za zosnulého Mons. Lebeupina celebroval v piatok 9. júla v Bazilike sv. Petra vatikánsky štátny sekretár, kardinál Pietro Parolin. Ako pripomenul v homílii, práve sem, do chrámu nad hrobom sv. Petra, Alain Lebeaupin ako mladý študent Francúzskeho pápežského seminára v Ríme a kňaz „rád chodieval modliť sa“. Pripomenul životné osudy Mons. Lebeupina a jeho službu pre Svätú stolicu: „Jeho život naplno niesol pečať radostnej a veľkodušnej služby pápežovi a Cirkvi.“

Kardinál Parolin urobil prierez životným príbehom tejto vzácnej osobnosti. Mons. Lebeaupin pochádzal z Paríža, kde sa narodil 2. marca 1945. Kňazstvo prijal ako 30-ročný za diecézu Nice. Ako doktor civilného práva a absolvent teológie  a kánonického práva vstúpil do diplomatických služieb Svätej stolice v roku 1979.

Najprv pôsobil v New Yorku v rámci Stálej misie pri OSN, potom na nunciatúrach v Dominikánskej republike a v Mozambiku. V roku 1989 sa vrátil do Ríma, aby pracoval v Sekcii pre vzťahy so štátmi, v službe vtedajšej Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe (CSCE), ktorá sa neskôr stala súčasnou OBSE. V roku 1996 bol menovaný za chargé d‘affaires Nunciatúry pri Európskej únii.

„Mohol sa učiť umeniu diplomacie od takých učiteľov ako kard. Casaroli a Mons. Tauran, ktorých rád často citoval,“ poznamenal kard. Parolin a pokračoval v životnom príbehu francúzskeho preláta:

„Za apoštolského nuncia bol menovaný 7. decembra 1998 a vysvätený za biskupa sv. Jánom Pavlom II. v tejto bazilike a vyslaný najskôr do Ekvádoru, potom do Kene, aby sa nakoniec vrátil do Bruselu za apoštolského nuncia pri Európskej únii.“

Za apoštolského nuncia pri EÚ vymenoval Mons. Lebeaupina pápež Benedikt XVI. v roku 2012. Tam „mohol prehĺbiť svoje vedomosti a lásku k Európe a k inštitúciám, ktoré vznikli z popola Druhej svetovej vojny, v čom videl veľkú príležitosť pre mier,“ pripomenul kardinál Parolin a prešiel k záverečnej kapitole biografie:

Po ukončení misie v Bruseli po dosiahnutí vekového limitu 75 rokov sa arcibiskup Lebeaupin v januári tohto roku vrátil do Ríma, ktorý bol pre neho mestom pápeža, a teda mestom „univerzality Cirkvi“. Kardinál Parolin uviedol definíciu poslania apoštolského nuncia, sformulovanú samotným Mons. Lebeaupinom:  

«Musí prispievať k jednote biskupov s Petrovým nástupcom a zabezpečiť, aby slovo pápeža bolo pochopené a brané do úvahy mocnosťami tohto sveta. Ako suverénny a slobodný hlas pre svet, pretože je takým na základe svojej prirodzenosti i na základe práva, a takto je uznaný národmi a krajinami.»

Napokon kardinál Parolin zhrnul záverečný odkaz, ktorý tu zostáva:

„Mons. Lebeaupin nám svojím životom ukázal, čo znamená obetovať sa bez výhrad a s láskou v službe Cirkvi, našej matke. Svojou smrťou nám pripomenul potrebu byť vždy pripravení na stretnutie s Pánom, prežívať každý okamih v plnej túžbe milovať a slúžiť tomu, ktorý ponúkol sám seba za našu spásu.“

-mh-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

10 júla 2021, 12:33