Hľadaj

Ilustračná snímka: hviezdna obloha nad Libanonom (júl 2021) Ilustračná snímka: hviezdna obloha nad Libanonom (júl 2021) 

Januárový ekumenický týždeň budú animovať kresťania Blízkeho východu

„Videli sme vystupovať jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť“ - tieto slová podľa Matúšovho evanjelia (porov. Mt 2,2) budú mottom Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2022. Pravidelné ekumenické podujatie sa uskutoční od 18. do 25. januára. Tentoraz materiály pre ekumenický týždeň pripravila Rada cirkví Blízkeho východu (MECC) s ústredím v Libanone.

„Tak ako nikdy predtým, pociťujeme v týchto ťažkých dobách potrebu svetla, ktoré premáha temnoty. A to svetlo, ako hlásajú kresťania, sa zjavilo v Ježišovi Kristovi“. Takto čítame v textoch Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktoré spoločnými silami pripravili kresťania Blízkeho východu.

Okrem kontextu súčasnej medzinárodnej zdravotnej krízy za povšimnutie stojí aj skutočnosť, že materiály boli skoncipované práve v Libanone, ktorý na úrovni ľudskej a materiálnej trpí následkami hroznej explózie, ktorá 4. augusta 2020 zničila Bejrút. V oblasti sveta, kde sú ľudské práva systematicky pošliapavané nespravodlivými politickými a ekonomickými záujmami, ekumenická skupina pracovala s veľkým vypätím síl, aby sa nakoniec dostavili plody jej práce.

Materiály sú už k dispozícii na portáloch Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov a Ekumenickej rady cirkví. Téma ekumenického týždňa 2022 „Videli sme vystupovať jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť“ chce byť pozvaním pre kresťanov, aby sa stali symbolom ako hviezda, ktorá vedie všetky národy ku Kristovi, prostredníctvom ktorého Boh privedie všetky národy k jednote.

Keďže ide o celosvetovú akciu, pripomeňme, že uvedený januárový termín Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov platí pre severnú pologuľu, zatiaľ čo na južnej pologuli sa modlitbový týždeň koná v blízkosti Turíc.

-mh, jb-

 

12 júla 2021, 15:47