Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

V dobe po COVIDe treba znižovať chudobu a dbať o dôstojnosť práce

Ohrozenie obyvateľov Európskej únie chudobou v „pokovidovom“ období, ľudská dôstojnosť a dôstojnosť práce - to sú niektoré z tém, o ktorých diskutovala Komisia COMECE pre sociálne veci v dňoch 25. a 26. mája. Pravidelné polročné zasadanie orgánu, ktorý je súčasťou Komisie biskupov krajín Európskej únie (COMECE), sa uskutočnilo online formou.

Hlavné obsahy stretnutia zhrnula v článku publikovanom Tlačovou kanceláriu KBS Katarína Hulmanová. V stručnosti možno uviesť, že Komisia sociálnych vecí pri COMECE reagovala počas zasadania na sociálne ciele a stratégie prijaté v tomto roku inštitúciami Európskej komisie. Už pred pandémiou, v roku 2019, bolo v Európskej únii ohrozených chudobou 91 miliónov ľudí a v dôsledku krízy COVIDu-19 bude toto číslo ešte vzrastať, uvádzajú štatistiky Európskej komisie.

Komisia sociálnych vecí pri COMECE preto jednu z tém svojho zasadania venovala práve zamýšľaniu sa nad tým, ako môže Cirkev prispieť k akčnému plánu Európskej komisie, ktorý si kladie za cieľ zníženie vysokých čísel ohrozenia obyvateľstva chudobou. „Mali by sme sa posunúť od modelu rastu založeného na zisku k modelu, ktorého centrom je človek a spoločné dobro“, zhodli sa účastníci online-stretnutia.

Ďalšia zo štyroch preberaných tém zhromaždenia Komisie sociálnych vecí pri COMECE mala názov: „Ľudská dôstojnosť, koreň dôstojnej práce. Zameranie na osoby so zdravotným postihnutím a ekonomika starostlivosti. Podpora rovnakej účasti, nediskriminácie a prístupu k dôstojnej práci.“ Táto téma súvisí so Stratégiou pre práva osôb so zdravotným postihnutím do roku 2030, ktorú predstavila Európska komisia v marci tohto roku.

Na online zhromaždení sa diskutovalo aj o zlepšovaní podmienok pracovníkov tzv. platforiem, čo označuje digitálnu službu, ktorá uľahčuje interakcie medzi používateľmi, či už spoločnosťami alebo jednotlivcami, vzájomne komunikujúcimi cez internet. V tomto type práce je totiž  prítomná vyššia neistota z hľadiska práv a úrovne sociálnej ochrany, pracovných podmienok alebo stability zamestnania a pod. Iniciatíva na zlepšenie pracovných podmienok ľudí pracujúcich v platformovej ekonomike je aj jednou z kľúčových nových iniciatív Európskej komisie v roku 2021.

A napokon štvrtá téma májového zasadania sa týkala spravodlivého zdanenia digitálnych podnikov a nadnárodných spoločností. Počas pandémie bolo totiž zaznamenané agresívne vyhýbanie sa daňovým povinnostiam zo strany nadnárodných spoločností. Mnoho z nich profitovalo z krízy, zatiaľ čo štáty uzavreli verejné dlhy na podporu oživenia a investície do verejných služieb.

-zk-

05 júna 2021, 11:01