Hľadaj

Kardinál Reinhard Marx pri tlačovej konferencii v Mníchove, 4. júna 2021 Kardinál Reinhard Marx pri tlačovej konferencii v Mníchove, 4. júna 2021 

Kardinál Marx ponúkol odstúpenie z úradu arcibiskupa Mníchova-Frízingu

Nemecký kardinál Reinhard Marx chce odstúpiť z vedenia mníchovsko-frízinskej arcidiecézy, ako dôvod uviedol prípady zneužívaní maloletých v tejto krajine.

V liste pápežovi Františkovi kardinál Reinhard Marx ohľadom krízy zneužívaní v Nemecku hovorí o „zlyhaniach na personálnej úrovni“, o „administratívnych chybách“, ale i „inštitucionálnych a systémových zlyhaniach“. O liste, v ktorom zároveň Svätému Otcovi ponúka svoje odstúpenie z úradu mníchovsko-frízinského arcibiskupa, informuje na svojich stránkach oficiálne komuniké nemeckej arcidiecézy, kde sa zároveň píše o dovolení pápeža list zverejniť:

„Pápež František informoval kardinála Marxa, že tento list môže byť teraz zverejnený, a že kardinál bude pokračovať v biskupskej službe, kým nebude vydané rozhodnutie“.

Kardinál Marx, predseda Nemeckej biskupskej konferencie do roku 2020, vychádza z krízovej situácie, ktorou nemecká cirkev prechádza: kríza je podľa neho „spôsobená aj naším osobným zlyhaním, našou vinou“: „Zdá sa mi – a toto je môj dojem – že sme sa dostali do ´mŕtveho bodu´, ktorý by sa však podľa mojej veľkonočnej nádeje mohol stať aj bodom zvratu.“

Ako vysvetľuje kardinál Marx, rozhodnutie podať demisiu v ňom dozrelo už asi pred rokom. V komunikáte, ktorý sprevádza zverejnenie, podrobnejšie opisuje: „Za posledných pár mesiacov som opakovane uvažoval o eventuálnom odstúpení, kládol som si otázku a v modlitbe som sa snažil nájsť v duchovnom dialógu, prostredníctvom ´duchovného rozlišovania´, správne rozhodnutie, aké je potrebné urobiť“.

Pápežovi v liste vysvetľuje: „V podstate pre mňa ide o prevzatie spoluzodpovednosti za katastrofu sexuálneho zneužívania, spáchaného predstaviteľmi Cirkvi v posledných desaťročiach“. Samotný kardinál sa v posledných mesiacoch obrátil na kanceláriu Westpfahl Spilker Wastl – ktorá bola poverená aj prvým vyšetrovaním prípadov pedofílie v Kolínskej arcidiecéze –, aby vypracovala správu o zneužívaní v Cirkvi v Arcidiecéze Mníchova a Frízingu, a ubezpečil, že nebude chcieť zasahovať na ovplyvnenie konečných výsledkov. Minulý rok založil kardinál Marx vo svojej arcidiecéze verejnoprospešnú nadáciu „Spes et Salus“ s úlohou pomáhať k „uzdraveniu a zmiereniu“ všetkým obetiam sexuálneho násilia. Kardinál sa rozhodol venovať nadácii väčšinu svojho súkromného majetku.

Dodajme, že 67-ročný kardinál Reinhard Marx, kreovaný Benediktom XVI. v roku 2010, je od roku 2013 členom Rady kardinálov, zriadenej pápežom Františkom s cieľom, aby mu bola nápomocná pri riadení univerzálnej Cirkvi a skúmala projekt revízie Rímskej kúrie. V roku 2014 bol menovaný pápežom Františkom za koordinátora Ekonomickej rady. V roku 2012 bol zvolený za predsedu Nemeckej biskupskej konferencie a v tejto funkcii pokračoval až do februára 2020, keď oznámil, že nebude kandidovať na ďalšie obdobie.

-jb, mh-

04 júna 2021, 15:43