Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Európski biskupi upozornili poslancov EP pred hlasovaním o Reporte Matić

Sekretariát Komisie biskupských konferencií Európskej únie (COMECE) vyjadril svoje stanovisko k takzvanému „Reportu Matić“. Plný názov dokumentu, ktorý predložil europoslanec Predrag Fred Matić, znie „Situácia v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a súvisiace práva v EÚ, v kontexte zdravia žien“. Jeho záverečná prezentácia sa uskutoční na budúcom plenárnom zasadaní Európskeho parlamentu, ktorý je na programe 23. a 24. júna v Bruseli.

COMECE prijíma „zásadný záujem o ochranu zdravia a práv žien obsiahnutý v reporte“. Avšak „namieta proti viacerým tvrdeniam a argumentom obsiahnutým v návrhu rezolúcie“. Ten v skutočnosti „v rozpore so zásadou subsidiarity“ „ignoruje zodpovednosť členských štátov za definovanie ich zdravotnej politiky, ako aj organizácie a poskytovanie zdravotníckych služieb a lekárskej starostlivosti“. A to predovšetkým „vo veľmi citlivých oblastiach, ako sú nariadenia prijaté členskými štátmi o podmienkach umelého ukončenia tehotenstva“.

COMECE okrem toho „s poľutovaním“ zdôrazňuje, že „návrh rezolúcie sa vyznačuje jednostranným pohľadom na celú problematiku, najmä na otázku dobrovoľného ukončenia tehotenstva, ktorý plne nezohľadňuje životné situácie dotknutých osôb a ich zodpovedajúce ľudské práva.“ „Report Matić“ v skutočnosti prezentuje potrat ako „základnú zdravotnú službu, ktorá by mala byť prijateľná pre všetkých.“ Európski biskupi však potvrdzujú, že „táto klasifikácia je eticky neprijateľná: lekársky zásah tohto rozsahu sa nemôže a nesmie stať praxou“.

Európski biskupi ďalej konštatujú, že „Report Matić“ „zároveň popiera aj základné právo na výhradu vo svedomí, ktoré je prejavom slobody svedomia podľa článku 10 ods. 1 Charty základných práv EÚ“. A z tohto „vyplýva hrubé ignorovanie práva organizácií založených na náboženstve alebo viere riadiť sa vlastnými etickými zásadami a organizovať svoje služby v súlade s nimi“, ako aj „práva jednotlivcov riadiť sa svojím svedomím“.

Pripomeňme, že aj slovenskí biskupi na svojom plenárnom zasadnutí v Badíne prijali k spomínanému reportu stanovisko, v ktorom uvádzajú, že viaceré formulácie obsiahnuté v reporte sú celkom neprijateľné.

-mh, zk-

18 júna 2021, 20:38