Hľadaj

Kardinál Jean-Claude Hollerich, predseda COMECE Kardinál Jean-Claude Hollerich, predseda COMECE 

COMECE: Úrad vyslanca EÚ pre náboženskú slobodu treba posilniť

Vymenovanie Christosa Stylianidesa za špeciálneho vyslanca Európskej únie pre podporu a ochranu náboženskej slobody za hranicami Európskej únie ocenil predseda Komisie biskupských konferencií Európskej únie COMECE kardinál Jean-Claude Hollerich, ktorý zároveň pripomenul potrebu posilniť zdroje na plnenie tejto dôležitej funkcie.

V liste adresovanom 2. júna predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej luxemburský arcibiskup v mene katolíckych biskupov Európskej únie vyjadril spokojnosť s menovaním Cyperčana Christosa Stylianidesa do tejto „významnej funkcie na podporu základného práva a kľúčovej hodnoty Európskej únie, ktorá je v ohrození v mnohých častiach sveta“.

Kardinál Hollerich pripomína, že Stylianides bol už v období 2014-2019 ako európsky komisár pre humanitárnu pomoc a krízový manažment rešpektovaný ako „humanitárna tvár EÚ“ so zmyslom pre spoluprácu s cirkevnými a náboženskými organizáciami a pre medzináboženský dialóg. Je presvedčený, že týmto menovaním sa „dá hlas tým jednotlivcom a komunitám, ktoré sú bez hlasu, keď sa ich sloboda myslenia, svedomia a náboženstva porušuje a sú terčom netolerancie, diskriminácie a v niektorých prípadoch dokonca aj prenasledovania“.

Christos Stylianides nadviaže v spomenutom úrade na svojho predchodcu, ktorým bol známy slovenský politik a niekdajší eurokomisár Ján Figeľ. Kardinál Hollerich spolu s poukázaním na významnosť misie upozorňuje na potrebu posilniť zdroje na jej plnenie s ambicióznejšou a dlhodobejšie stanovenou perspektívou:

„Od vytvorenia funkcie v máji 2016, i napriek jej limitovanému mandátu a zdrojom, špeciálny vyslanec EÚ pre podporu slobody náboženstva a viery vykonal pozoruhodnú prácu riešením situácií výziev v mnohých krajinách, kde je sloboda myslenia, svedomia a náboženstva vážne ohrozená alebo porušovaná.

Vzhľadom na to by sme radi pripomenuli potrebu posilniť mechanizmus EÚ venovaný podpore a ochrane práva na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva v tretích krajinách, ktorý by mal byť zabezpečený rozumnými a adekvátnymi ľudskými a finančnými zdrojmi, aké umožnia špeciálnemu vyslancovi EÚ plniť jeho vysokú zodpovednosť, a s viac ambicióznym a zadefinovaným mandátom a kapacitou, tak ako to vyjadril Európsky parlament.“  

-jb-

04 júna 2021, 12:39