Hľadaj

Zosnulý patriarcha Cilície Gregor Peter XX. Ghabroyan Zosnulý patriarcha Cilície Gregor Peter XX. Ghabroyan 

Zomrel arménskokatolícky patriarcha Gregor Peter XX.

Arménskokatolícka cirkev prežíva smútok nad úmrtím patriarchu Cilície Gregora Petra XX. Ghabroyana. Zomrel v utorok 25. mája v libanonskom Bejrúte vo veku 86 rokov po dlhšej chorobe trvajúcej vyše päť mesiacov. Na čele Arménskokatolíckej cirkvi bol od roku 2015.

Patriarcha Gregor Peter (Krikor Bedros), rodným menom Krikor Ghabroyan, sa narodil 14. novembra 1934 v Aleppe. Svoju duchovnú formáciu začal v libanonskom Bzommare, filozofické a teologické štúdiá absolvoval v Ríme na Pápežskej Gregorovej univerzite. Po kňazskej vysviacke v roku 1959 pôsobil v Libanone na poli vzdelávania a školstva. Do roku 1975 bol rektorom kňazského seminára v Bzommare.

V roku 1976 bol Krikor Ghabroyan vymenovaný zo strany Svätej stolice za eparchu arménskych katolíkov v Paríži. Biskupskú konsekráciu prijal v Libanone z rúk vtedajšieho cilícijského patriarchu Hmaiaga Petra XVII.

Do čela Arménskokatolíckej cirkvi bol zvolený 25. júla 2015 synodou tejto cirkvi. Ako patriarcha Cilície Gregor Peter XX. sa stal nástupcom zosnulého cilícijského patriarchu Nersesa Bedrosa XIX. Pápež František mu na jeho žiadosť udelil potvrdenie „cirkevného spoločenstva“ a 9. augusta 2015 bol slávnostne intronizovaný v Patriarchálnom konvente v Bzommare.

-jb-

26 mája 2021, 09:54