Hľadaj

Sv. Ján Nepomuk Neumann CSsR (1811-1860) bol v poradí štvrtým biskupom Filadelfie v USA Sv. Ján Nepomuk Neumann CSsR (1811-1860) bol v poradí štvrtým biskupom Filadelfie v USA

V rímskom Nepomucéne oslávili sviatok patróna s kardinálom Czernym

V rímskom Pápežskom kolégiu Nepomucénum v predvečer sviatku jeho patróna sv. Jána Nepomuckého predsedal v sobotu 15. mája slávnostnej sv. omši kardinál Michael Czerny z rehole jezuitov, ktorý je Kanaďan českého pôvodu.

Pri slávnosti za bohatej účasti veriacich, medzi ktorými nechýbali ani Slováci, s kardinálom Czernym koncelebrovali niekdajší nuncius v Českej republike Mons. Giuseppe Leanza, rektor kolégia Roman Czudek a ďalší kňazi.

Svätyňu kaplnky kolégia zdobí nový oltár z bieleho mramoru, podarovaný Brnianskou diecézou a jej biskupom Mons. Vojtěchom Cikrlem. Ide o dielo rezbára, sochára a reštaurátora Jaroslava Vaňka. V roku 1984 bol oltár inštalovaný v Brnianskej katedrále na Petrove, kde slúžil 37 rokov. Oltár obsahuje relikvie sv. Jána Nepomuka Neumanna, redemptoristického misionára v USA pôvodom z Čiech, ktorý sa v roku 1852 stal biskupom Filadelfie.

Ako pripomenul kardinál Czerny v homílii, osobnosť sv. Jána Nepomuka Neumanna vyzdvihol Druhý vatikánsky koncil, keďže vieroučná konštitúcia o Cirkvi Lumen gentium v jednej z citácií poukazuje na jeho každodennú praktickú svätosť prežívanú skrze „vynikajúce kresťanské čnosti“ (LG 50). „To je skutočný ideál každého, kto slúži alebo študuje v tomto kolégiu, pretože Boží ľud je povolaný stávať sa svätým v obyčajnom každodennom živote,“ dodal kardinál Czerny.

-jb-

15 mája 2021, 20:16