Hľadaj

Pohreb arménskokatolíckeho patriarchu Gregora Petra XX. (Bejrút, 29.máj 2021) Pohreb arménskokatolíckeho patriarchu Gregora Petra XX. (Bejrút, 29.máj 2021) 

V Bejrúte sa rozlúčili s arménskokatolíckym patriarchom Gregorom Petrom XX.

V sobotu 29. mája dopoludnia sa v Bejrúte konala posledná rozlúčka so zosnulým arménskokatolíckym patriarchom Cilície Gregorom Petrom XX. Ghabroyanom, ktorý zomrel v utorok vo veku 86 rokov po dlhšej chorobe. Pápež František zaslal do Bejrútu posolstvo a pri pohrebnom obrade ho zastupoval kardinál Mario Zenari, apoštolský nuncius v Sýrii. Kondolenciu zaslal aj prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri.

Pápež František v posolstve zaslanom v dnešný deň na pohrebné obrady do Bejrútu spomína na zosnulého patriarchu týmito slovami:

„Dobre si spomínam, že keď bol v lete 2015 zvolený, pred prijatím voľby ma požiadal o osobitné požehnanie, aby dokázal viesť Patriarchálnu cirkev napriek už pokročilému veku.“

„Mnoho mimoriadnych momentov mi umožnilo byť nablízku patriarchovi Gregorovi Petrovi XX. a spolu s ním aj milovanému arménskemu ľudu, ktorý tak veľmi trpel počas svojich dejín, ale vždy zostal verný vyznaniu viery v Krista Spasiteľa.“

Pápež konkrétne spomína ich spoločnú koncelebráciu  7. septembra 2015 vo Vatikáne, apoštolskú cestu do Arménska v roku 2016, v rámci ktorej sa v katedrále Arménskokatolíckeho ordinariátu v Gyumri stretol aj s ďalšími biskupmi synody tejto patriarchálnej cirkvi. Napokon v roku 2018 sa opäť stretli v Ríme pri požehnaní sochy sv. Gregora z Nareku vo Vatikánskych záhradách.

Svätý Otec nazýva zosnulého cilícijského patriarchu „pozorným pastierom“ a pripomína jeho podporu iniciatív solidarity trpiacemu obyvateľstvu v Sýrii a Libanone pomocou kontaktov s rozličnými občianskymi i cirkevnými inštitúciami.

„Zverme dušu tohto nášho brata Božiemu milosrdenstvu, ku ktorého trónu ju, ako sme si istí, sprevádza orodovanie Presvätej Bohorodičky Márie, sv. Gregora Osvietiteľa a sv. Gregora z Nareku, spolu so všetkými arménskymi mučeníkmi a svätými,“ uzatvára pápež svoje kondolenčné posolstvo do Bejrútu.

Patriarcha Gregor Peter XX. bol na čele Arménskokatolíckej cirkvi od roku 2015. Rodným menom Krikor Ghabroyan sa narodil 14. novembra 1934 v sýrskom Aleppe. Svoju duchovnú formáciu začal v libanonskom Bzommare, filozofické a teologické štúdiá absolvoval v Ríme na Pápežskej Gregorovej univerzite. Po kňazskej vysviacke v roku 1959 pôsobil v Libanone na poli vzdelávania a školstva. Do roku 1975 bol rektorom kňazského seminára v Bzommare.

V roku 1976 bol Krikor Ghabroyan vymenovaný zo strany Svätej stolice za eparchu arménskych katolíkov v Paríži. Biskupskú konsekráciu prijal v Libanone z rúk vtedajšieho cilícijského patriarchu Hmaiaga Petra XVII.

Do čela Arménskokatolíckej cirkvi bol zvolený 25. júla 2015 synodou tejto cirkvi. Ako patriarcha Cilície Gregor Peter XX. sa stal nástupcom zosnulého cilícijského patriarchu Nersesa Bedrosa XIX. Pápež František mu na jeho žiadosť udelil potvrdenie „cirkevného spoločenstva“ a 9. augusta 2015 bol slávnostne intronizovaný v Patriarchálnom konvente v Bzommare. Patriarcha Gregor Peter XX. zomrel v utorok 25. mája 2021 vo veku 86 rokov po chorobe trvajúcej niekoľko mesiacov.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

29 mája 2021, 14:02