Hľadaj

Zasadnutie Synody biskupov (26. okt. 2019) Zasadnutie Synody biskupov (26. okt. 2019) 

Synoda 2023 bude mať tri fázy, začne sa v diecézach

V dňoch 9. a 10. októbra 2021 sa začne synodálny proces trvajúci tri roky pozostávajúci z konzultácií a rozlišovania, rozčlenený do troch fáz, ktorý vyvrcholí zhromaždením v októbri 2023 v Ríme.

Dokument stanovujúci harmonogram práce XVI. riadneho generálneho zhromaždenia Synody biskupov zverejnili dnes vo Vatikáne. Novinkou je trojfázový postup synody, ktorý sa začne na úrovni diecéz, bude pokračovať v rámci kontinentov a vyvrcholí stretnutím biskupov v Ríme.

Tému najbližšej synody potvrdenú Svätým Otcom Františkom zverejnili v marci 2020 v tomto znení: „Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia“. Jej organizačnú formu, tzv. „itinerár synody“ schválený Svätým Otcom Františkom 24. apríla 2021, zverejnil 21. mája Generálny sekretariát Synody biskupov v dokumente s podpisom generálneho sekretára kardinála Maria Grecha.

Harmonogram synodálneho procesu

Budúca synoda, ktorá sa zakončí zasadnutím biskupov 

v októbri 2023, sa nebude sláviť len vo Vatikáne, ale v každej partikulárnej Cirkvi piatich kontinentov. Jej trojročný harmonogram bude rozčlenený do troch fáz: diecéznej, kontinentálnej a univerzálnej. „Integrálny synodálny proces sa uskutoční autentickým spôsobom jedine vtedy, ak doňho budú zahrnuté partikulárne Cirkvi,“ vysvetľuje sa v dnes publikovanom dokumente.

V synodálnom procese budú mať účasť aj orgány, ktoré sú prostredníkmi synodality, čiže synody východných katolíckych cirkví, rady a zhromaždenia cirkví sui iuris a biskupské konferencie v príslušných národných, regionálnych a kontinentálnych formách.

Biskupská synoda, ktorú založil sv. Pavol VI. s cieľom kontinuálne pokračovať v kolegiálnej skúsenosti Druhého vatikánskeho koncilu, sa takto po prvý raz bude sláviť „decentralizovaným“ spôsobom. Práve pri spomienkovej ceremónii 50. výročia ustanovenia synody v októbri 2015 vyjadril pápež František túžbu po spoločnej ceste pre „laikov, duchovných pastierov a Rímskeho biskupa“.

Tri fázy: diecézy, kontinenty, Rím

Slávnostné otvorenie trojfázovej synodálnej cesty bude vo Vatikáne za prítomnosti pápeža 9. a 10. októbra 2021. Toto úvodné stretnutie bude pozostávať z uvažovania, modlitby a slávenia Eucharistie.

Partikulárne cirkvi začnú svoju cestu v nedeľu 17. októbra pod vedením diecézneho biskupa. Cieľom tejto fázy je konzultácia Božieho ľudu, preto Sekretariát synody zašle prípravný dokument sprevádzaný dotazníkom a tzv. vademecum s návrhmi ako uskutočniť konzultáciu v každej partikulárnej cirkvi. Zašle ho aj dikastériám Rímskej kúrie, združeniam vyšších rehoľných predstavených či federáciám zasväteného života, medzinárodným laickým hnutiam, univerzitám či teologickým fakultám.

Na úrovni diecéz rozlišovanie vyvrcholí „predsynodným stretnutím“, z ktorého výstup pôjde príslušnej biskupskej konferencii. Tá sa zíde na istý čas rozlišovania a urobí syntézu, ktorú do začiatku apríla 2022 zašle generálnemu sekretariátu synody. V septembri 2022 bude zverejnený prvý pracovný dokument Instrumentum laboris a dostanú ho všetky partikulárne cirkvi.

Druhá, kontinentálna fáza, bude nasledovať od septembra 2022 do marca 2023. Jej výstupy v podobe záverečných dokumentov zo siedmich kontinentálnych oblastí umožnia Generálnemu sekretariátu Synody biskupov vypracovať druhé Instrumentum laboris v júni 2023.

Synodálna cesta napokon vyvrcholí v októbri 2023 zhromaždením biskupov v Ríme, podľa procedúr stanovených v konštitúcii Episcopalis communio (Biskupské spoločenstvo), vydanej v roku 2018.

-zk, jb-

Predstavitelia Generálneho sekretariátu Synody (tal.)
21 mája 2021, 13:11