Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Pápež vyšle do Kolína apoštolskú vizitáciu na preverenie riešenia zneužívaní

Svätý Otec rozhodol o vyslaní apoštolskej vizitácie do nemeckej arcidiecézy Kolín, aby získal úplný obraz o záležitosti zneužívaní. Úlohou vizitátorov boli poverení kardinál Anders Aborelius, biskup Štokholmu a Mons. Johannes van den Hende, biskup Rotterdamu a predseda Konferencie biskupov Nizozemska.

Ako sa uvádza v liste Apoštolskej nunciatúry v Berlíne, „v priebehu prvej polovice júna si vyslanci Svätej stolice urobia celkový obraz o zložitej pastoračnej situácii arcidiecézy a zároveň preskúmajú všetky eventuálne chyby“ zodpovedných cirkevných predstaviteľov „pri riešení prípadov sexuálneho zneužívania“. Konkrétne sa v tejto súvislosti spomínajú kardinál Rainer Maria Woelki, arcibiskup Hamburgu Stefan Heße a pomocní kolínski biskupi Dominikus Schwaderlapp a Ansgar Puff.

Pripomeňme, že 18. marca bola predložená Nezávislá správa o boji proti sexuálnemu zneužívaniu v Kolínskej arcidiecéze, ktorú si nechal vypracovať v októbri 2020 sám arcibiskup Woelki, a bol predložený aj výsledok vyšetrovania vykonaného právnickou firmou Gercke & Wollschläger. Tento dokument, ktorý má viac ako 800 strán, pokrýva obdobie rokov 1975 až 2018 s cieľom zistiť akékoľvek existujúce právne nedostatky a porušenia, ako osobnú zodpovednosť za ne. Spomínaná správa sa konkrétne týka 314 obetí sexuálneho zneužívania, všetko maloletých okrem jedného, ​​a 202 agresorov, z ktorých takmer dve tretiny sú z radov duchovenstva.

-mh, jb-

28 mája 2021, 17:05