Hľadaj

Jezuitský projekt „Modlitba na cestu“  slávi 10 rokov Jezuitský projekt „Modlitba na cestu“ slávi 10 rokov 

Pápež ocenil podcastový projekt jezuitov „Modlitba na cestu“

Pápež František ocenil podcastový projekt jezuitov s názvom „Modlitba na cestu“, ktorý je pozvaním k modlitbe pre zaneprázdneného človeka formou audiopodnetov. Dá sa využiť najmä v tých časoch dňa, ktoré človek trávi pravidelným cestovaním do práce či do školy.

Rehoľa jezuitov prežíva Jubilejný rok obrátenia sv. Ignáca ako príležitosť pozvať ľudí k duchovnému prehĺbeniu modlitbou v najrôznejších formách. Patria k nim aj projekt „Modlitba na cestu“, čiže krátke audioprogramy s dennými zamysleniami nad Božím slovom. V angličtine sú už od roku 2006 známe pod názvom „Pray as you go“.

Zamyslenia v dĺžke 10 až 13 minút vychádzajú zo Svätého písma a ignaciánskej spirituality. Sú vhodné pre zamestnaného človeka, ktorý si neraz nájde čas na modlitbu vo chvíľach cestovania do práce či z práce, prípadne v krátkej prestávke počas dňa. Podnety slova a hudby pomáhajú viac si uvedomiť Božiu prítomnosť v našom živote, počúvať a reflektovať Božie slovo a rásť vo vzťahu k Bohu.

Projekt "Pray as you go" má aj poľskú verziu
Projekt "Pray as you go" má aj poľskú verziu

Španielska verzia mobilnej aplikácie má názov „Rezando voy“ a práve si pripomína desať rokov existencie. Pri tejto príležitosti zaslal španielskym jezuitom videoposolstvo pápež František s ocenením ich kreatívneho apoštolátu a povzbudením pokračovať v ňom:

„Chcem pozdraviť skupinu „Rezando voy“, ktorá slávi 25. mája desať rokov. Tento projekt „Modlitby na cestu“ je projektom Spoločnosti Ježišovej v Španielsku a je koordinovaný komunikačnou skupinou Loyola. Ďakujem vám za to, čo robíte: pokračujte v rozsievaní, ďalej pokračujte s projektom, ktorý prináša veľa dobra. „Modlitba na cestu“ je ozajstným životným programom. Dávam vám moje požehnanie a prosím, nezabudnite sa za mňa modliť. Ďakujem.“  

Duchovné audiopodnety španielskych jezuitov „Rezando voy“ nachádzajú svojich poslucháčov v rôznych častiach sveta, rozšírené  sú napríklad v Mexiku, Argentíne, či na Filipínach.

V rámci oslavy desiatich rokov plodnej práce usporiadala Spoločnosť Ježišova na tejto mobilnej platforme v sobotu 29. mája aj modlitbu naživo (www.10.rezandovoy.org).

-mh, jb-

29 mája 2021, 19:30