Hľadaj

Mjanmarsko sa zapojí do ružencového maratónu na skončenie pandémie

Medzi tri desiatky mariánskych pútnických miest sveta zapojených do prenosov modlitbového maratónu s mottom „Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu“ (Sk 12,5) sa zaradí aj Mjanmarsko. Krajine, ktorej obyvateľstvo v súčasnosti prežíva mimoriadne náročnú vnútropolitickú situáciu po februárovom prevzatí moci vojenským režimom, bol pridelený zvyšujúci termín 24. mája, ktorý niekoľko dní zostával otvorený.

Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie už skompletizovala celý harmonogram májového modlitbového maratónu za skončenie pandémie. V pondelok 24. mája bude modlitbe predsedať miestna cirkev v Mjanmarsku vo Svätyni Lurdskej Panny Márie v Nyaunglebine, 100 km od najľudnatejšieho mesta krajiny, päťmiliónového Rangúnu. Vatikánske médiá ju budú prenášať o 18. hodine cez youtubový videokanál Vatican News.  

Pápež František, ktorý osobne otvoril modlitbovú reťaz

 1. mája vo Vatikáne a uzavrie ju na konci mesiaca, požiadal celú Cirkev pamätať na Mjanmarsko každodenne pri májových ružencových pobožnostiach obetovaním jedného Zdravasu za pokoj a zmierenie v tejto krajine.

„Prosme našu Nebeskú Matku, aby sa prihovorila srdciam všetkých zodpovedných Mjanmarska, aby našli odvahu vykročiť cestou stretnutia, zmierenia a pokoja,“ vyzval Svätý Otec veriacich pri nedeľnej modlitbe Regina caeli 2. mája prenášanej do celého sveta.

Pápež František sa s mjanmarskými veriacimi počas mája 

stretne aj priamo vo Vatikáne. V nedeľu 16. mája bude sláviť svätú omšu spolu s komunitou Mjanmarčanov žijúcich v Ríme. Omšový formulár bude zo Slávnosti Nanebovstúpenia Pána, ktorá je v tejto krajine dlhodobo preložená na 7. veľkonočnú nedeľu.

Svätý Otec František navštívil Mjanmarsko pri svojej 21. zahraničnej apoštolskej ceste v dňoch 27. – 30. novembra 2017. V Katedrále Nepoškvrneného počatia Panny Márie  Rangúne sa vtedy na záver návštevy stretol s mládežou, ktorej adresoval aj tieto slová:

„Tu, v tejto krásnej katedrále zasvätenej Nepoškvrnenému počatiu vás povzbudzujem hľadieť na Máriu. Ona, keď povedala „áno“ anjelovmu posolstvu, bola mladá tak ako vy. No mala odvahu dôverovať v radostnú zvesť, ktorú počula a preniesť ju do života vernej oddanosti jej povolaniu, totálneho darovania seba samej a úplnej odovzdanosti láskyplnej starostlivosti Boha. Tak ako Mária, nech ste vy všetci mierni, avšak odvážni v prinášaní Ježiša a jeho lásky druhým.“

-jb-

05 mája 2021, 10:30