Hľadaj

Ilustračná snímka: Zobrazenie vzkriesenia na pravoslávnom kostole Ilustračná snímka: Zobrazenie vzkriesenia na pravoslávnom kostole 

Katolíci i pravoslávni vyjadrujú nádej v zjednotenie termínu Veľkej noci

V nedeľu 2. mája Svätý Otec zablahoželal cirkvám kresťanského východu, sláviacim Paschu podľa juliánskeho kalendára. V uplynulých dňoch sa objavili sľubné signály z katolíckej i pravoslávnej strany v úsilí o zjednotenie termínu slávenia Veľkej noci. Z denníka L´Osservateore Romano prinášame vyjadrenia v tomto smere od pravoslávneho jeruzalemského patriarchu Teofila III. i od kardinála Kurta Kocha zo strany Svätej stolice.

Rozdiel medzi termínmi slávenia Veľkej noci kresťanských cirkví bol tento rok mimoriadne markantný, až štyri týždne. Odstup termínov slávenia Veľkej noci medzi kresťanskými cirkvami z roka na rok variuje, najbližšie pripadne na ten istý deň v roku 2025, keď sa bude sláviť aj 1700. výročie Nicejského koncilu. Na dátum 20. apríla 2025 sa tak sústreďujú ekumenické túžby kresťanov o dosiahnutie spoločného slávenia Veľkej noci.

Denník L´Osservatore Romano v piatok 30. apríla publikoval rozhovor s pravoslávnym patriarchom Jeruzalema Teofilom III., ktorý vyjadril túto nádej pripomenúc tradíciu Nicejského koncilu. Na otázku, aká je jeho mienka na možnosť zjednotenia dátumu Veľkej noci pre všetky kresťanské vyznania, patriarcha Teofil odpovedá:

„Dátum jednotného slávenia Veľkej noci je veľmi dôležitá vec. Musíme nad touto otázkou uvažovať vo svetle ekumenickej cesty. Skutočným cieľom ekumenickej cesty je obnovenie spoločného kalicha pre všetkých, ktorí nasledujú Krista.“

Patriarcha Teofil III. v tejto súvislosti pripomína Ježišove slová modlitby za jednotu, „aby všetci boli jedno“ (Jn 17,23) a dodáva:

„Práve v tomto kontexte musíme pracovať na spoločnom dátume slávenia Veľkej noci. Nie je to pre nás otázkou výhodnosti. Je to otázka nášho dosvedčenia pravdy a moci vzkriesenia.“   

Vatikánsky denník zároveň publikoval aj článok predsedu Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov, kardinála Kurta Kocha, ktorý v súvislosti s blížiacim sa 1700. výročím Nicejského koncilu hovorí o „sľubnej príležitosti“. Kryštalizujúcu sa zhodu dokladá prejavenými postojmi viacerých cirkevných predstaviteľov:

„Pápež František i koptský ortodoxný pápež-patriarcha Tawadros II. sa opakovane pozitívne vyslovili v tomto zmysle. A grécko-pravoslávny arcibiskup Job Getcha, spolupredseda Medzinárodnej zmiešanej komisie pre teologický dialóg medzi Katolíckou a Pravoslávnou cirkvou, nedávno zverejnil špecifický návrh“.

V spomenutom rozhovore pre Vatikánsky denník jeruzalemský patriarcha Teofil III. poukázal aj na ekumenický obsah starobylého obradu „Svätého ohňa“, ktorý sa koná v Bazilike Svätého hrobu v Jeruzaleme v deň označovaný v gréčtine, arabčine aj hebrejčine „Sobota svetla“, čiže ráno v deň pred Veľkou nocou. Po tomto obrade sa stále horiaci plameň zo Svätého hrobu dostáva prostredníctvom kňazov do kresťanských svätostánkov celého sveta.

Ekumenický význam tejto tradície dosvedčuje podľa patriarchu Teofila skutočnosť, že v Jeruzaleme sa pripájajú k obradu Svätého ohňa spolu s pravoslávnymi kresťanmi i ďalšie cirkvi východu: arménske, koptské, sýrske, ako aj rímski katolíci, anglikáni, luteráni a iní protestanti.

Pripomeňme na záver včerajšie slová blahopriania Svätého Otca všetkým, čo tento rok slávili Veľkú noc 2. mája:

„Svoje najsrdečnejšie priania zasielam našim bratom a sestrám z pravoslávnych cirkví a z východných i latinských katolíckych cirkví, ktoré dnes podľa juliánskeho kalendára oslavujú slávnosť Veľkej noci. Nech ich vzkriesený Pán naplní svetlom a pokojom a uteší komunity, ktoré žijú vo zvlášť náročných situáciách. Prajem im požehnanú Veľkú noc!“

-jb-

03 mája 2021, 14:22