Hľadaj

Jezuiti si pripomenuli 500 rokov od narodenia sv. Petra Kanízia

Pred 500 rokmi sa narodil sv. Peter Kanízius, kňaz a učiteľ Cirkvi, ktorý sa do dejín Cirkvi zapísal najmä ako autor katechizmu a apoštol Nemecka. Narodil sa 8. mája 1521 v holandskom Nijmegene. Počas štúdií vstúpil do Spoločnosti Ježišovej a ako kňaz pôsobil na viacerých miestach Európy, od sicílskej Messiny, cez Viedeň, Innsbruck, viaceré oblasti Nemecka až po Švajčiarsko. Ako teológ sprevádzal ďalších jezuitov na Tridentskom koncile.

Sv. Peter Kanízius sa vyučovaním a mnohými spismi zaslúžil o upevnenie katolíckej viery. Najširší dosah na všetkých úrovniach spoločnosti mal jeho Katechizmus, publikovaný v rozličných vydaniach. Nemecko si ctí sv. Petra Kanízia ako svojho druhého patróna popri sv. Bonifácovi. V knihe rozhovorov s Petrom Seewaldom sa dnes už emeritný pápež Benedikt XVI. priznal, že jeho najobľúbenejšou modlitbou je práve tá, ktorú zostavil sv. Peter Kanízius.

Spoločnosť Ježišova si 500. výročie narodenia sv. Petra Kanízia pripomenula v deň výročia v sobotu 8. mája slávnostnou svätou omšou v kostole Generálnej kúrie neďaleko Vatikánu, ktorej predsedal generálny predstavený jezuitov páter Arturo Sosa Abascal. Spomedzi 60 jezuitov boli hlavnými koncelebrantmi kardinál Michael Czerny, Kanaďan českého pôvodu, a belgický páter Johan Verschueren, ktorý je predstaveným všetkých medzinárodných jezuitských komunít v Ríme. O spevy sa postarala skupina jezuitských školastikov - bohoslovcov z Konga, Vietnamu, Belgicka a Južnej Kórey.

Pripomeňme, že pôsobenie sv. Petra Kanízia 

je späté aj s históriu prvých jezuitov na Slovensku. Už pred ich príchodom na naše územie pôsobil sv. Peter Kanízius vo Viedni a v r. 1554 spravoval viedenské biskupstvo ako apoštolský administrátor. V období prvej jezuitskej komunity v Trnave, ktorá bola založená v roku 1561, bol Kanízius predstaveným Hornonemeckej provincie, kam vtedy spadalo aj územie Slovenska.

Svoj apoštolsky nesmierne bohatý život zakončil sv. Peter Kanízius ako 76-ročný vo švajčiarskom Fribourgu v roku 1597. Jeho meno dnes nesie aj medzinárodná jezuitská komunita v Ríme, ktorej členovia pracujú vo Vatikánskom rozhlase a na iných úsekoch v službe Svätej stolice.

-jb-

11 mája 2021, 16:49