Hľadaj

Kardinál Edward Cassidy Kardinál Edward Cassidy 

Zomrel 96-ročný austrálsky kardinál Edward Cassidy

V sobotu 10. apríla zomrel v austrálskom Newcastle vo veku 96 rokov kardinál Edward Cassidy, emeritný predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov. Kardinálsky titul mu udelil v roku 1991 sv. Ján Pavol II.

Edward Cassidy sa narodil v roku 1924 v Sydney a bol pokrstený ako anglikán. Po rozpade manželstva rodičov bol ako dvojročný pridelený do starostlivosti starých rodičov z otcovej strany. Vďaka starej mame bol prijatý do Katolíckej cirkvi.

Za kňaza bol Edward Cassidy vysvätený v austrálskom Manly v roku 1949. V Ríme študoval kánonické právo i diplomaciu. Ako diplomat slúžil Svätej stolici v Ázii, Európe, Latinskej Amerike i v Afrike. Za biskupa bol vymenovaný v roku 1970, na kardinála ho kreoval sv. Ján Pavol II. v roku 1991.

Kardinál Cassidy sa stal prvým pro-nunciom v Bangladéši (po získaní nezávislosti krajiny) a apoštolským delegátom v Barme – dnešnom Mjanmarsku. V roku 1988 bol menovaný za substitúta vatikánskeho Štátneho sekretariátu pre všeobecné záležitosti, kde pôsobil takmer dva roky.

Predsedom Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov bol v rokoch 1989 – 2001.V roku 1999 v mene Svätej stolice podpísal v Nemecku významný ekumenický dokument - Spoločné vyhlásenie k učeniu o ospravedlnení spolu s vtedajším predsedom Svetového luteránskeho zväzu.

-zk-

10 apríla 2021, 15:45