Hľadaj

Nový nitriansky pomocný biskup Peter Beňo prijal svätenie v Skalke nad Váhom

V Skalke nad Váhom v Diecéznej svätyni svätého Andreja Svorada a Beňadika sa v sobotu 24. apríla konala slávnostná konsekrácia nového pomocného biskupa Nitrianskej diecézy Mons. Petra Beňa.

Hlavným svätiteľom bol nitriansky diecézny biskup Viliam Judák, spolusvätiteľmi apoštolský nuncius Giacomo Guido Ottonello a banskobystrický biskup Marián Chovanec. Nový nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo v závere slávnosti vyslovil tieto slová:

„Chcem dnes nanovo, aj ako biskup vyznať: Pane ty vieš všetko. Ty vieš, že ťa mám rád. A tak moje heslo „Spoznali sme Božiu lásku“ vyjadruje celý môj život. Nielen to, čo som v ňom prijal, čo prijímam, ale aj to, čo chcem ako biskup s radosťou ohlasovať: Boh je láska! Milujme ho.“

V otvorenom priestore svätyne boli prítomní aj ďalší členovia slovenského biskupského zboru, kňazi, najbližší príbuzní biskupa Petra Beňa a skupiny veriacich z miest, kde v poslednej dobe pôsobil ako farár a dekan. Pozdravný list na slávnosť zaslal kardinál Jozef Tomko.

Po svätej omši požehnali v areáli Diecéznej svätyne svätého Andreja Svorada a Beňadika nový pamätník pri príležitosti 100. výročia vysviacky prvých slovenských biskupov Karola Kmeťka, Mariána Blahu a Jána Vojtaššáka.

-jb-

24 apríla 2021, 18:01