Hľadaj

Krížovú cestu sa vo Vatikáne budú modliť deti a mládež

„Kristov kríž vyjadruje lásku, službu, bezvýhradné sebadarovanie: je opravdivým «stromom života», života v hojnosti.“ Týmto odkazom sa na Veľký piatok hneď ráno prihovoril Svätý Otec cez sociálnu sieť.

Večer o 18. hodine bude pápež František v Bazilike sv. Petra sláviť obrady Pánovho utrpenia a smrti, spojené s trojitou poklonou Svätému krížu. Po pašiách z Jánovho evanjelia sa v homílii prihovorí pápežský kazateľ, kapucínsky páter kardinál Raniero Cantalamessa.

O 21. hodine bude pápež František viesť pobožnosť 

Krížovej cesty. Tak ako minulý rok, kvôli protipandemickým obmedzeniam bude bez hromadnej účasti veriacich a bude sa odohrávať namiesto tradičného Kolosea na Vatikánskom námestí. Meditatívne zamyslenia k 14 zastaveniam „Via Crucis“ pripravili deti a mládež z Foligna a Ríma.

Skupinka detí a mládeže bude prežívať Krížovú cestu po boku pápeža na ploche pred bazilikou. Ďalší budú kráčať jednotlivými etapami procesie s krížom a fakľami okolo námestia. Na záver sa prihovorí Svätý Otec a udelí apoštolské požehnanie.

Do televízneho prenosu Via Crucis bude zakomponovaný aj výber z kresieb spomínaných detí a tínedžerov. Priamy prenos Vatican Media budú preberať početné televízie a internetové kanály celého sveta. Na Slovensku ho zaradilo do svojho programu niekoľko televízií.

Slovenský preklad textov meditácií bude k dispozícii už v predstihu 

na internetovej stránke Vatican News. Postará sa oň podobne ako po minulé roky Mons. Marián Gavenda.

-jb-

02 apríla 2021, 08:53