Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Svätý Otec ocenil svedectvo slovenských kňazov ako dobrovoľníkov v nemocniciach

Pápež František v liste košickému arcibiskupovi Mons. Bernardovi Boberovi ocenil horlivosť kňazov jeho diecézy, ktorí sa v zdravotnej kríze Covidu-19 ako dobrovoľníci už desiaty týždeň nasadzujú v službe ľuďom v nemocniciach. Spolu so slovami povzbudenia im udelil aj svoje apoštolské požehnanie.

Celkovo 77 kňazov dobrovoľníkov Košickej arcidiecézy v deviatich nemocniciach denne ponúka duchovnú službu a aktívnu výpomoc na covid oddeleniach či vakcinačných centrách už desiaty týždeň. Mons. Bober im posunul list Svätého Otca s nasledovným znením:

Drahému bratovi Mons. Bernardovi Boberovi, košickému arcibiskupovi

S radosťou som prijal Váš milý list, ktorým ste ma informovali o skúsenosti 77 mladých kňazov Vašej diecézy, slúžiacich dobrovoľne v nemocniciach na východe Slovenska, aby podporili chorých a zdravotníkov v tomto čase pandémie.

Ocenil som toto kňazské svedectvo, poznačené radosťou zdieľania a bratskej pomoci trpiacim a ľuďom v ťažkostiach. Práve preto, túžim poďakovať týmto skvelým kňazom za  ich konkrétne gesto milosrdenstva a pozornej starostlivosti.

V perspektíve Cirkvi, ktorá stále vychádza k druhým, aby zaistila srdečnú blízkosť duchovným a hmotným požiadavkám všetkých ľudí, zvlášť tých najnúdznejších, je nanajvýš dôležité svedectvo kňazov, ktorí sa darujú druhým s evanjeliovou láskou a duchom obety.

Ďakujem im a povzbudzujem ich pokračovať s dôverou a spokojnosťou v ich poslaní. Ešte raz úprimne oceňujem ich horlivosť, ktorá oduševňuje ich službu Božiemu svätému ľudu. Prosím ich o modlitbu za mňa a srdečne každému z nich posielam Apoštolské požehnanie.

Vkladám sa aj do Vašich modlitieb a bratsky Vás pozdravujem

František

V Ríme, pri sv. Jánovi v Lateráne, 2. marca 2021

(Zdroj: TK KBS)

-jb-

10 marca 2021, 21:07