Hľadaj

Jubilejný emblém Rady biskupských konferencií Európy Jubilejný emblém Rady biskupských konferencií Európy 

Rada európskych biskupských konferencií CCEE slávi 50 rokov

Dňa 25. marca 1971 bola založená Rada európskych biskupských konferencií. Jej Normy schválené najprv „ad experimentum“ vatikánskou Kongregáciou pre biskupov neskôr podpísal pápež sv. Pavol VI.

Rada európskych biskupských konferencií (Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa, CCEE) je zložená z 39 členov, z ktorých 33 sú národné biskupské konferencie a ďalšími sú biskupi Luxemburska a Monackého kráľovstva, ďalej maronitský arcibiskup Cypru a biskupi moldavského Kišineva, Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie a Apoštolskej administratúry Estónska. CCEE reprezentuje Katolícku cirkev v 45 krajinách európskeho kontinentu.

Za týchto 50 rokov bolo na čele CCEE sedem predsedov: prvým bol francúzsky kardinál Roger Etchegaray (1971-1979), po ňom anglický kardinál Basil Hume (do r. 1986), nasledoval milánsky arcibiskup kardinál Carlo Maria Martini (1986-1993). Počas mandátu českého kardinála Miloslava Vlka, ktorý predsedal v rokoch 1993 až 2001, prebehla na žiadosť sv. Jána Pavla II. z roku 1995 reforma stanov, ktorou sa stanovilo, že členmi CCEE budú predsedovia biskupských konferencií Európy.

Po kardinálovi Vlkovi bol na čele švajčiarsky biskup Amédée Grab (2001-2006), a po ňom maďarský kardinál Péter Erdő (2006-2016). V roku 2016 bol za predsedu CCEE zvolený janovský arcibiskup kard. Angelo Bagnasco.

V posolstve pri príležitosti osláv polstoročnice predsedníctvo CCEE pripomína ciele Rady: „Podporovať kontakt biskupských konferencií, ich vzájomné poznanie, výmenu skúseností, nové ohlasovanie Krista, pastoračnú starostlivosť a jej budúcnosť.“ Ďalej pozýva hľadieť na rozličné výzvy, ktoré čakajú Cirkev v Európe v blízkej budúcnosti, počnúc správnym spôsobom obnovy po tejto pandémii.

CCEE tiež vyzýva dbať o „dialóg medzi všetkými náboženstvami ako základ pre budovanie bratského sveta, ako aj naliehavú angažovanosť za stvorenstvo, ktorého sme ochrancami. Toto sú výzvy, na ktoré upozorňuje pápež František a ponúka operatívne usmernenia“.

50. výročie Rady európskych biskupských konferencií sa bude sláviť v Ríme na jej plenárnom zhromaždení, ktoré bude v septembri i s prítomnosťou Svätého Otca Františka.

-mh, jb-

26 marca 2021, 17:00