Hľadaj

Pápež František ocenil Vladimíra Palka za zásluhy o dobro Cirkvi

Za zásluhy o dobro Katolíckej cirkvi a jej diela ocenil Svätý Otec František vyznamenaním Veľkého kríža rytierskeho rádu sv. Gregora Veľkého doc. RNDr. Vladimíra Palka, CSc. Vyznamenanie spolu s dekrétom podpísaným štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom mu odovzdal v piatok 19. marca v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave Mons. František Rábek, ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR.

V závere eucharistickej slávnosti sv. Jozefa pri akte odovzdania vyznamenania doc. Vladimírovi Palkovi prečítal Mons. František Rábek latinský text i preklad dekrétu Najvyššieho Pontifika pápeža Františka v tomto znení:

„Na základe nám predloženej žiadosti, ktorú sme ochotne prijali, a z ktorej poznávame, že si veľmi zaslúžilý o dobro Cirkvi a katolíckych záležitostí, ako svedectvo zjavného prejavu našej vďačnosti, Teba Vladimír Palko z Bratislavskej arcidiecézy ustanovujeme a vyhlasujeme za Rytiera komendátora Rádu svätého Gregora Veľkého civilnej triedy a udeľujeme Ti právo používať všetky privilégiá, ktoré sú spojené s touto hodnosťou. Dané v Ríme, pri Svätom Petrovi, dňa 16. januára 2021.“

Návrh na udelenie Veľkého kríža rytierskeho rádu sv. Gregora Veľkého pre Vladimíra Palka vyšiel od vojenského ordinára Františka Rábeka. Spolu so životopisom, prehľadom o publikačnej činnosti a charakteristikou verejnej kresťanskej angažovanosti kandidáta zhŕňa Mons. Rábek svoj návrh týmito slovami:

„Vladimír Palko od roku 1991 pôsobil ako politik na rôznych branno-bezpečnostných postoch Československa a Slovenska. Na týchto miestach zastával a presadzoval zásadné kresťanské postoje, ktoré sú v súčasnom západnom svete čoraz viac spochybňované. Ako publicista sa v tomto smere dlhodobo ešte viac angažuje. Preto ako ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov podávam tento návrh na udelenie Veľkého kríža rytierskeho rádu sv. Gregora Veľkého pre Doc. RNDr. Vladimíra Palka CSc.“

Životopis:

Vladimír Palko sa narodil v roku 1957 v Bratislave. V roku 1981 ukončil štúdium matematiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Do pádu komunizmu v novembri 1989 pracoval na Vysokej škole elektrotechnickej a na Slovenskej akadémii vied v Bratislave. Po páde komunizmu sa angažoval pri vzniku a pôsobení Kresťanskodemokratického hnutia. V rokoch 1996 až 2006 bol jeho podpredsedom. V rokoch 1991 až 1992 bol námestníkom Federálnej bezpečnostnej informačnej služby v Československu. V období 1998 až 2010 bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, 1998 až 2002 bol predsedom branno-bezpečnostného výboru NR SR, 2002 až 2006 bol ministrom vnútra SR. V súčasnosti prednáša matematiku na súkromnej Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Venuje sa publicistike, je pozývaný na prednášky. S manželkou Vierou majú dvoch synov a jednu dcéru, ktorí majú už svoje rodiny a deti.

Publikačná činnosť: 

Za komunizmu publikoval v kresťansko-politicky orientovanom samizdatovom časopise „Bratislavské listy“. V roku 2002 vyšla jeho prvá kniha „Boj o moc a tajná služba“, ktorá je súborom článkov z náboženskej, medzinárodne politickej, spoločenskej, ekonomickej a politickej oblasti, ktoré publikoval v printových časopisoch „Fakty“, „Bratislavské listy“, „Domino fórum“ a ďalších.

V rokoch 2010 až 2020 publikoval vyše 90 rozsiahlych článkov z toho istého zorného pohľadu na známom kresťanskom internetovom portáli „Postoj“.

V roku 2012 vyšla jeho doteraz najznámejšia kniha „Levy prichádzajú“, v ktorej opisuje vývoj a postupný úpadok kresťanskej politiky vo svete i na Slovensku od konca druhej svetovej vojny až po súčasnosť. Kniha vyšla niekoľkokrát v Nemecku – emeritný pápež Benedikt XVI. napísal Vladimírovi Palkovi osobný, ďakovný list. Ďalej vyšla v Poľsku, Čechách, pripravuje sa jej vydanie v Maďarsku. Na internete vyšla v talianskom preklade. V roku 2019 vyšla jeho kniha rozhovorov s redaktorom Karolom Sudorom „Šiel som až na hranu“, s podtitulom „Liberál spovedá konzervatívca“.

Kresťanské angažovanie:

Vladimír Palko je veriaci rímsko-katolík. Žije usporiadaným rodinným životom, rovnako ako jeho rodina. Za komunizmu navštevoval neoficiálne kresťansko-katolícke stretnutia mladých ľudí, ktoré v Bratislave organizovali laickí aktivisti, manželia Bezákovci. Celý čas, ktorý prežil v politike sa v prvej línii angažoval za presadzovanie kresťanských hodnôt v politickom a spoločenskom živote. Ako poslanec NR SR pripravil a predniesol v parlamente „Deklaráciu Národnej rady Slovenskej republiky o zvrchovanosti členských štátov Európskej únie a štátov kandidujúcich na členstvo v Európskej únii v kultúrno – etických otázkach“, ktorá bola 30.1.2000 v NR SR schválená. Celý čas v politike sa verejne zasadzoval a angažoval navrhovaním zákonov v NR SR ako pro-life politik. Ako minister vnútra SR, spolu s ministrom spravodlivosti SR vetovali v roku 2004 na pôde Európskej komisie v Bruseli tzv. Haagsky program, ktorý okrem iného navrhoval, aby boli registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia uznané vo všetkých krajinách EÚ.

Na začiatku roku 2006, keď predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda odmietol dať na hlasovanie do vlády medzinárodnú zmluvu s Vatikánom „O práve uplatňovať výhrady vo svedomí“, ktorá bola v programovom vyhlásení vlády z roku 2002, na protest, ako minister vnútra SR spolu s ďalšími dvomi ministrami za KDH a predsedom NR SR za KDH podali demisiu zo svojich funkcií.

V apríli 2008, keď bola v NR SR prijímaná Lisabonská zmluva, z dôvodov, že tento rozsiahly dokument nespomínal v preambule Boha, ani kresťanstvo a navyše zavádzal nejasné východiská pri  posudzovaní morálno-etických otázok, patril medzi piatich poslancov, ktorí v NR SR jediní hlasovali proti jej prijatiu.

Zhrnutie:

Vladimír Palko od roku 1991 pôsobil ako politik na rôznych branno-bezpečnostných postoch Československa a Slovenska. Na týchto miestach zastával a presadzoval zásadné kresťanské postoje, ktoré sú v súčasnom západnom svete čoraz viac spochybňované. Ako publicista sa v tomto smere dlhodobo ešte viac angažuje. Preto ako ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov podávam tento návrh na udelenie Veľkého kríža rytierskeho rádu sv. Gregora Veľkého pre Doc. RNDr. Vladimíra Palka CSc.

-jb-

23 marca 2021, 14:40