Hľadaj

Kardinál Jozef Tomko pri oslave 97. narodenín v kruhu najbližších, 11. marca 2021 Kardinál Jozef Tomko pri oslave 97. narodenín v kruhu najbližších, 11. marca 2021 

Kardinál Jozef Tomko sa poďakoval gratulantom: Ste moja rodina

Pri príležitosti dnešných 97. narodenín sa kardinál Jozef Tomko podelil pre Vatikánsky rozhlas so svojím prežívaním dňa, keď sa za neho ako jubilanta osobitne modlí a so žičeniami pamätá množstvo ľudí na Slovensku i vo svete.

Emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov prezradil, že gratulantov nebolo málo. Už od rána dostával telefonáty zo Slovenska i z rozličných kútov sveta. Sestričky satmárky mu počas dňa premietali aj odkazy a modlitby, ktoré prišli zo Slovenska cez televíziu LUX a cez sociálne médiá.

V krátkej reakcii pre Vatikánsky rozhlas jubilant 

s neskrývanou radosťou hovorí:

„Pekne ma prekvapili, pretože som nečakal, že príde z toľkých strán toľko pozdravov, a srdečných... Hovoril som s niekým z Hongkongu, a naraz už ma volali z Belgicka i z Kanady a ešte z iných krajín, že ma pozdravujú a že sa za mňa modlia, že na mňa pamätajú.“

So srdečným úsmevom kardinál Tomko dodáva:

„Je to potešiteľné, že aj za kardinálov sa voľakto modlí a prináša nám toto duchovné potešenie. Pán Boh zaplať. Aj ja sa modlím za vás, a to každý deň, pretože ste moja rodina. Slovenská rodina, naša, katolícka. Bohu vďaka a vďaka vám.“

Pripomeňme, že v piatok 12. marca bude kardinál Tomko sláviť aj 72. výročie svojej kňazskej vysviacky.

(Na fotografii zľava: rektor Pápežského slovenského kolégia o. Pavol Zvara, sestra Júlia Kolumberová z rehole satmárok, Mons. František Novajovský z vatikánskeho Štátneho sekretariátu, sestra Irena Kopanicová z rovnakej rehole.) 

-jb-

Kard. Jozef Tomko o prežívaní narodeninového dňa
11 marca 2021, 17:33