Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Cirkev pozýva prežiť „24 hodín pre Pána“ aj alternatívnymi formami

Z piatka na sobotu 12. – 13. marca sa v Cirkvi slávi pôstna kajúca iniciatíva s názvom „24 hodín pre Pána“. Jej tohtoročné motto tvoria slová žalmu: „On ti odpúšťa všetky neprávosti“ (Ž 103,3). Už tradične sa toto kajúce pôstne podujatie zamerané na sviatosť zmierenia koná pred Štvrtou pôstnou nedeľou, ktorej latinský názov „Laetare“ je predzvesťou veľkonočnej radosti.

Podujatie „24 hodín pre Pána“ je pre veriacich najmä pozvaním pripraviť sa na Veľkú noc dôkladnou spoveďou. Tradičné slávenie hromadných kajúcich liturgií spojených s individuálnou spoveďou však momentálna situácia pandémie v mnohých krajinách neumožňuje.

Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie so zohľadnením súčasných zložitých okolností na organizovanie hromadných podujatí ponúkla inšpiratívne textové materiály v elektronickej forme (v hlavných svetových jazykoch), ktoré ponúkajú duchovné podnety farnostiam, kresťanským komunitám i jednotlivcom.

Okrem návodu ako sa správne spovedať v nich nájdeme a podnety z Božieho slova 4. pôstnej nedele na spôsob „lectio divina“, ďalej myšlienky pápeža Františka a tiež dva príbehy zo života o nesení ťažkého kríža choroby v spojení s Kristom.

Prvým príbehom je osobné svedectvo amerického novinára a holywoodskeho autora maďarského pôvodu Joeho Eszterhasa o jeho obrátení po tom, ako mu ako 57-ročnému v roku 2001 diagnostikovali onkologické ochorenie.

Druhý príbeh rozpráva o duchovnej ceste mladej talianskej huslistky, historičky umenia a blogerky Carlotty Nobile, ktorá ako 25-ročná podľahla v zápase s melanómom.

Materiál v angličtine vo formáte pdf

-jb-

12 marca 2021, 11:39