Hľadaj

Slovenský oltár na mieste pochovania sv. Cyrila v podzemí Baziliky sv. Klementa Slovenský oltár na mieste pochovania sv. Cyrila v podzemí Baziliky sv. Klementa 

Tento rok nebudú slovanské národy v Ríme spolu sláviť sv. Cyrila a Metoda

Vzhľadom na pandemickú situáciu sa v Ríme tento rok neuskutoční spoločná slávnosť sv. Cyrila a Metoda v bazilike San Clemente, ani zvyčajné krajanské stretnutie na pôde slovenského ústavu a kolégia.

Informovalo o tom vedenie Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda (PSÚSCM) pred blížiacim sa 14. februárom, dňom liturgickej pomienky apoštolov Slovanov a spolupatrónov Európy.

V organizovaní tradičnej slávnosti slovanských vierozvestov sa každoročne striedajú štyri pápežské kolégiá, tento rok malo byť na rade Slovensko. Ako oficiálne oznámil rektor kolégia Pavol Zvara, bude to možné až na budúci rok. Vedenie PSÚSCM o tom informovalo týmto oznamom:

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu a riziká s ňou spojené sa v tomto roku
tradičné cyrilometodské krajanské stretnutie v Pápežskom slovenskom ústave a kolégiu sv. Cyrila a Metoda neuskutoční.

Po dohode rektorov slovenského, českého, chorvátskeho a slovinského kolégia a rektora Baziliky sv. Klementa sa tento rok neuskutoční ani tradičná slávnostná sv. omša 14. februára v Bazilike sv. Klementa na Via Labicana.

Hoci nás uvedené skutočnosti úprimne mrzia, veríme, že sa budeme môcť stretnúť na budúci rok za lepších okolností. Všetkým vyprosujeme Božie požehnanie, silu, dobré zdravie a trpezlivosť do nasledujúcich dní. 

Ďakujeme za pochopenie.

Vedenie PSÚSCM

-jb-

10 februára 2021, 10:10