Hľadaj

Svätý Otec zablahoželal k 600. výročiu založenia Kustódie Svätej zeme

Kustódia Svätej zeme slávi 600 rokov od svojho vzniku. Ustanovil ju pápež Martin V., ako františkánsku provinciu, ktorej členovia mali za úlohu chrániť kresťanské miesta. Pri príležitosti jubilea napísal pápež František kustódovi Svätej zeme pátrovi Francescovi Pattonovi OFM rukou písaný pozdrav s blahoprianím a udelením požehnania.

V liste datovanom 2. februára Svätý Otec pátrovi Pattonovi píše:

Drahý brat, 14. februára uplynie 600 rokov od zriadenia Komisárov Svätej zeme pápežom Martinom V. Po všetkých týchto storočiach je poslanie komisariátov stále aktuálne: udržiavať, rozvíjať a valorizovať misiu Kustódie Svätej zeme umožňovaním siete cirkevných, duchovných a charitatívnych vzťahov,

ktoré majú ako ohniskový bod tú zem, v ktorej žil Ježiš.

Podporujem a požehnávam túto cennú službu a žičím jej, aby mohla byť vždy väčšmi semiačkom bratstva. Všetkým zo srdca žehnám a prosím, nezabudnite sa modliť za mňa.

Bratsky, František

-mh, jb-

12 februára 2021, 13:21