Hľadaj

Pápež František v Krakove-Lagiewnikoch v kaplnke Božieho milosrdenstva s pozostatkami sv. Faustíny  (30. júla 2016) Pápež František v Krakove-Lagiewnikoch v kaplnke Božieho milosrdenstva s pozostatkami sv. Faustíny (30. júla 2016)

Svätý Otec pozdravil Poľsko pri 90. výročí videnia sv. Faustíny

Svätý Otec venoval pozdrav Poľsku pri príležitosti 90. výročia prvého videnia sv. Faustíny Kowalskej. Zdôraznil, že posolstvo Božieho milosrdenstva, ktoré sa vďaka sv. Jánovi Pavlovi II. dostalo o celého sveta, predstavuje samotné evanjelium - radostnú zvesť Ježiša Krista. Pápež František pri tejto príležitosti zaslal aj osobitný list plockému biskupovi Piotrovi Liberovi a celému spoločenstvu diecézy.

Pri modlitbe Anjel Pána v nedeľu 21. februára pápež František osobitne pozdravil poľských pútnikov prítomných na Námestí sv. Petra. Výročie, ktoré sa oslavuje v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Płocku v pondelok 22. febuára, pripomenul týmito slovami:

„Dnes moje myšlienky smerujú k svätyni v Płocku, 

v Poľsku, kde sa pred deväťdesiatimi rokmi Pán Ježiš zjavil sv. Faustíne Kowalskej, zveriac jej osobitné posolstvo Božieho milosrdenstva. Prostredníctvom sv. Jána Pavla II. sa to dostalo do celého sveta, a nie je ničím iným, než evanjeliom Ježiša Krista, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, ktorý nám darúva Otcovo milosrdenstvo. Otvorme mu srdce, vyslovujúc s vierou: «Ježišu, dôverujem ti».“

Pripomeňme si stručne udalosť spred 90 rokov, ako ju opísala sv. Faustína vo svojom Denníčku. Dňa 22. februára 1931 sa nachádzala v kláštore Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva v Płocku, meste ležiacom asi 100 km na západ od Varšavy:

„Večer, keď som bola v cele, uzrela som Pána Ježiša v bielom rúchu. Jednu ruku mal pozdvihnutú na žehnanie a druhou sa dotýkal odevu na prsiach. Z poodhaleného rúcha na prsiach vychádzali dva veľké  lúče, jeden červený a druhý svetlý. Mlčky som sa hľadela na Pána, moja duša bola preniknutá bázňou, ale aj veľkou radosťou. Po chvíli mi Ježiš povedal: «Namaľuj obraz podľa toho, ako ma teraz vidíš, s nápisom: Ježišu, dôverujem ti. Túžim, aby tento obraz bol uctievaný najprv vo vašej kaplnke a potom aj na celom svete»“ (Denníček, 47).

List pápeža Františka diecéze Płock

Diecéza Płock publikovala list pápeža Františka, ktorý pri tejto príležitosti zaslal tamojšiemu biskupovi Mons. Piotrovi Liberovi. Cituje v ňom aj ďalšie Ježišove slová, adresované sv. Faustíne, ktoré zaznamenala vo svojom denníku: „Ľudsto nenájde pokoj, kým sa nevráti k prameňu môjho milosrdenstva“ (Denníček, 699). Svätý Otec v liste v tejto súvislosti píše:

„Povzbudzujem vás preto: obracajme sa na tento Prameň. Žiadajme Krista o dar jeho milosrdenstva. Nech nás objíme a prenikne. Majme odvahu vrátiť sa k Ježišovi, stretnúť sa s jeho láskou a milosrdenstvom vo sviatostiach. Pocíťme jeho blízkosť a nehu, a takto budeme aj my viac schopní milosrdenstva, trpezlivosti, odpustenia a lásky.

Apoštol milosrdenstva sv. Ján Pavol II., ktorý túžil po tom, aby sa posolstvo o Božej milosrdnej láske dostalo ku všetkým obyvateľom zeme, povzbudzoval: «Treba odovzdávať svetu oheň milosrdenstva. V Božom milosrdenstve svet nájde pokoj a človek šťastie» (Krakov-Łagiewniki, 17. aug. 2002).“       

Dnes, v pondelok 22. februára, sa o 17.00 vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Płocku bude sláviť Eucharistia, ktorú bude možné sledovať v priamom prenose cez kanál YouTube tejto svätyne.

-jb-

(Aktualizované: 22.2.2021, 11:33)

22 februára 2021, 10:19