Hľadaj

Detail mozaiky akad. umelca Jozefa Cincíka v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Ríme Detail mozaiky akad. umelca Jozefa Cincíka v Kostole sv. Cyrila a Metoda v Ríme

Slávnosť patrónov Európy v slovenskom srdci Ríma s pozdravom Svätého Otca

V nedeľu 14. februára sa v Pápežskom slovenskom ústave a kolégiu sv. Cyrila a Metoda v Ríme slávila - v úzkom kruhu za prísnych hygienických predpisov - slávnostná svätá omša pri príležitosti titulu miestneho Kostola sv. Cyrila a Metoda.

V ten istý deň, ktorý je dátumom sviatku sv. Cyrila a Metoda v rámci univerzálnej Cirkvi, pripomenul vo Večnom meste duchovný odkaz solúnskych bratov aj Svätý Otec František. Vyzdvihol ich odvážny evanjelizačný prístup a povzbudil inšpirovať sa nimi v dnešnom ekumenickom úsilí o jednotu.

Pozdrav pápeža nositeľom cyrilometodského dedičstva

V poludňajšom príhovore z okna Apoštolského paláca pri modlitbe Anjel Pána sa pápež František vyjadril týmito slovami:

„Dnes, na sviatok sv. Cyrila a Metoda, 

evanjelizátorov slovanských národov, vyhlásených sv. Jánom Pavlom II. za spolupatrónov Európy, zdravím s láskou všetky spoločenstvá, ktoré žijú na územiach evanjelizovaných svätými bratmi.

Ich príhovor nech pomôže nachádzať nové cesty na sprostredkovanie evanjelia. Oni dvaja nemali strach nachádzať nové cesty, aby sprostredkovali evanjelium. A nech ich príhovor posilní v kresťanských cirkvách túžbu kráčať smerom k plnej jednote pri rešpektovaní rozdielov.“

Slávnosť v slovenskom srdci Ríma

Ďakovnej svätej omši v Kostole sv. Cyrila a Metoda predsedal kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Homíliu predniesol rektor ústavu a kolégia Pavol Zvara. Na slávnosti boli prítomní aj veľvyslanec SR pri Svätej stolici Marek Lisánsky, veľvyslanec SR pri Talianskej republike Ján Šoth, veľvyslanec ČR pri Svätej stolici Václav Kolaja a rektor Pápežského kolégia Nepomucenum Roman Czudek.

V homílii rektor Zvara pripomenul, že cyrilometodská myšlienka sa s novou silou objavila na začiatku 20. storočia medzi slovenskými vysťahovalcami v slobodnom prostredí Ameriky. Doma sa tak stalo po vzniku česko-slovenského štátu v podobe vymenovania nových troch biskupov pre uprázdnené slovenské diecézy. A táto myšlienka našla svoju realizáciu aj v založení Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme (1961), ktorý vznikol a naďalej pôsobí za výraznej podpory Združenia slovenských katolíkov v USA.

Cirkevné výročia na Slovensku i v USA

Svätou omšou si komunita slovenských kňazov a rehoľných sestier pripomenula okrem cyrilometodskej misie aj sté výročie vysviacky biskupov Jána Vojtaššáka, Mariana Blahu a Karola Kmeťka a stodesiate výročie založenia Združenia slovenských katolíkov v USA. Toto výročie pripadne na 22. februára 2021. Združenie založila vo Wilkes-Barre (Pensylvánia) skupina amerických kňazov slovenského pôvodu, na čele s Jozefom Murgašom.

Eucharistická slávnosť na pôde Pápežského slovenského kolégia symbolicky potvrdila udržanie dlhoročnej tradície aj v náročných podmienkach pandémie, hoci krajanské stretnutie Slovákov z Ríma a okolia tento rok nebolo možné usporiadať. Podobne sa tento rok nekonala ani slávnostná bohoslužba slovanských národov v Bazilike sv. Klementa v Ríme.

-jb, pz-

15 februára 2021, 10:09