Hľadaj

Pápežov tlmočník Mons. Mark Miles sa stal nunciom v Benine

Svätý Otec vymenoval za apoštolského nuncia v Benine Mons. Marka Gerarda Milesa súčasne s jeho vymenovaním na titulárneho arcibiskupa. Jeho tvár je celosvetovo známa z doby, keď ako tlmočník sprevádzal pápeža Františka pri apoštolských cestách do anglicky hovoriacich krajín, pri Svetových dňoch mládeže a iných medzinárodných stretnutiach.

Nový nuncius v Benine Mons. Mark Gerard Miles má 53 rokov. Pochádza z Gibraltáru, ktorý patrí k Veľkej Británii. V diplomatických službách Svätej stolice je od roku 2003, postupne pôsobil na pápežských zastupiteľstvách v Ekvádore a Maďarsku a vo Vatikáne na Oddelení pre všeobecné záležitosti Štátneho sekretariátu a ako radca Nunciatúry. Od roku 2019 bol Mons. Miles stálym pozorovateľom Svätej stolice pri Organizácii amerických štátov. Vatikánske tlačové stredisko zverejnilo jeho menovanie 5. februára.

-jb-

06 februára 2021, 22:22