Hľadaj

Spoluzakladateľku katolíckej univerzity v Miláne čaká blahorečenie

Taliansku laičku Armidu Barelliovú, františkánsku terciárku a spoluzakladateľku Sekulárneho inštitútu Misionárov Kristovho kráľovstva a spolupracovníčku pátra Agostina Gemelliho na založení Katolíckej univerzity Najsvätejšieho Srdca v Miláne, čaká blahorečenie. Spolu s dekrétom o záraku na jej príhovor schválil pápež František aj sedem dekrétov o hrdinských cnostiach osobností z 19. a 20. storočia.

Armida Barelliová (1882-1952) pochádzala z vyššej spoločnosti z Milána. Svoj život zasvätila službe chudobným a sirotám v duchu františkánskej charizmy. Jej osobným mottom boli slová „Dôverujem Ti“, adresované Bohu. Z túžby celkom sa venovať biednym sa rozhodla zostať slobodná.

Úzko spolupracovala s františkánskym pátrom Agostinom Gemellim, kňazom, lekárom a neuropsychológom, na založení neskoršej Katolíckej univerzity Najsvätejšieho Srdca v roku 1921 v Miláne. Venovala sa mnohostrannej činnosti na udržanie univerzity, založila náboženský časopis a ako kresťanská sociálna aktivistka pracovala v ženskej vetve Katolíckej akcie v oblasti Milána. Založila tiež sirotinec na severe Číny, ako aj formačný dom pre dorast zasväteného života. 

Zomrela 69-ročná v roku 1952. Vedľa jej hrobu v Miláne bol neskôr pochovaný aj páter Agostino Gemelli. Proces blahorečenia Armidy Barelliovej sa začal v roku 1960 a v roku 2007 Benedikt XVI. potvrdil dekrétom jej hrdinské cnosti. Dňa 20. februára 2021 pápež František pri audiencii kardinála Marcella Semerara, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých, schválil dekrét potvrdzujúci zázrak na príhovor ctihodnej Božej služobníčky.

Svätý Otec pri tej istej príležitosti schválil aj ďalších sedem dekrétov o hrdinských cnostiach osobností z 19. a 20. storočia, medzi ktorými sú portugalský diecézny kňaz, anglický rehoľný kňaz pasionista, talianska augustiniánska mníška, ako aj tri talianske rehoľníčky z kongregácie Sestier chudobných, ktoré zomreli v roku 1995 v Kongu.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

22 februára 2021, 14:39