Hľadaj

Margaret Karramová Margaret Karramová 

Hnutie fokoláre si zvolilo za prezidentku Margaret Karramovú arabského pôvodu

V uplynulých dňoch si Hnutie fokoláre na svojom Generálnom zhromaždení zvolilo nové vedenie. Prezidentkou hnutia sa stala Margaret Karramová, ktorá je arabského pôvodu. Na post spoluprezidenta bol znovuzvolený španielsky kňaz Jesús Morán.

Nová prezidentka Hnutia fokoláre, 58-ročná Margaret Karramová pochádza zo Svätej zeme, je Arabka s katolíckou vierou. Narodila sa v Haife a vyštudovala judaizmus na Hebrejskej univerzite v Los Angeles (USA). V rámci Hnutia fokoláre bola doteraz poverená viacerými zodpovednými úlohami v Los Angeles a v Jeruzaleme.

Margaret Karramová je celkovo treťou prezidentkou hnutia, po jeho zakladateľke Chiare Lubichovej a Marii Voceovej, ktorá už zavŕšila svoje dve šesťročné volebné obdobia. Zvolená bola 31. januára 2021, ale jej vymenovanie nadobudlo účinnosť až 1. februára po potvrdení Svätou stolicou, Dikastériom pre laikov, rodinu a život.

Spoluprezident Hnutia fokoláre duchovný otec Jesús Morán má 64 rokov a pochádza zo Španielska.

Generálne zhromaždenie Hnutia fokoláre sa koná virtuálnou formou v dňoch 24. januára - 7. februára. Zúčastňuje sa na ňom 359 reprezentantov z celého sveta.

-zk-

03 februára 2021, 14:50