Hľadaj

Zostávajúc s Pánom nachádzame odvahu vyjsť zo seba

„Ježiš nás pozýva zostať spojení s ním, aby sme prinášali veľa ovocia (Jn 15,5-9). Zostávajúc s Pánom nachádzame odvahu vyjsť zo seba samých, zaujímať sa o potreby druhých a vydávať naše kresťanské svedectvo vo svete.“

Týmto odkazom sa Svätý Otec František prihovoril cez sociálnu sieť Twitter v druhý deň ekumenickej oktávy, počas ktorej si kresťanské spoločenstvá v rozličných krajinách vyprosujú od Pána dar obnovenia vzájomnej jednoty.

Totoročná téma Týždňa modlitby za jednotu kresťanov je inšpirovaná 

Ježišovými slovami z rozlúčkovej reči v Jánovom evanjeliu (porov. Jn 15,5-9): „Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia“.

Spoločné liturgické materiály na tento rok pripravila monastická ekumenická komunita vo švajčiarskom Grandchamp.

-jb-

19 januára 2021, 17:52